Když chce psát do kroniky Myslkovic, musí u stolu stát a podložit si ruku knihami

17. srpen 2019
Jihočeské kroniky

Desátým rokem je kronikářkou obce Myslkovice na Táborsku Marie Hodinářová. V prvních dvou letech zapisovala do obyčejné knihy, ale teď už má vázanou s koženými deskami.

Aktuální kronika Myslkovic má 250 listů. „Když ji otevřu, musím u stolu stát a kolem dokola si vypodložit knížky, abych mohla psát a neujížděla mi ruka,“ popisuje s úsměvem Marie Hodinářová.

Kronika se v Myslkovicích začala psát v roce 1922 jako pamětní kniha obce. „Prvním kronikářem byl pan František Novák. V roce 1939 byla kronika odeslána na rozkaz německé správy na zemský úřad v Praze a vrácena nám byla až 1. května 1947,“ doplňuje Marie Hodinářová.

Kronika Myslkovic a přílohy

Od té doby se v Myslkovicích včetně ní vystřídalo dalších šest kronikářů. Nejprve bylo psaní doménou mužů, pak se ho ujaly ženy.

Obec má v současné době 185 popisných čísel a sedm rozestavěných domků. Podle staré legendy byla osídlena už v devátém století kmenem, který vedl stařešina Myslek. Odtud také pochází název Myslkovice.

Část domků má bohatou historii, zejména ty, které byly původně židovské. „Židé tu postavili synagogu i školu, lázně a špitál. V roce 1850 žilo v Myslkovicích 65 židovských rodin, celkem 474 osob židovského vyznání. To byla téměř polovina tehdejších obyvatel. Jejich historie skončila druhou světovou válkou a odvlečením do koncentračních táborů, zůstal jen židovský hřbitov,“ vysvětluje kronikářka.

První kronika Kvildy shořela, druhá se ztratila. Teď tu kronikářka začne psát už do šesté knihy

Kronikářka obce Kvilda Dana Zývalová

Šumavská obec Kvilda je na počátku nového roku zasypaná sněhem. Právě počasí patří k tématům, která se pravidelně objevují v místní kronice. Tu v posledních letech píše Dana Zývalová.

Uprostřed návsi stojí zámek, jehož neodmyslitelnou součástí je park s altánem a barokní kašna. Vystřídala se tu řada majitelů panství, mezi posledními byl hraběcí rod Vratislavů. Nejmladší syn Evžen přenechal obci budovu bývalého lihovaru a pozemky bývalého parku. V roce 2006 prodal Myslkovicím i zámek, který se o deset let později stal národní kulturní památkou.

Tyto a další informace o historii obce jsou zapsané nejen v kronice, ale také pamětní knize, kterou v roce 2017 sestavila Marie Hodinářová s tehdejším starostou Jiří Vrhelem. „Bylo to k 650. výročí Myslkovic.  Materiály jsme sbírali skoro rok, mimo jiné jsme chodili po vsi, protože někteří obyvatelé měli své vlastní kroniky, ze kterých jsme mohli čerpat,“ vzpomíná kronikářka.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová