Ze zájezdního hostince U Zajíčků je dnes ruina, z krajiny zmizel i velký rybník

15. prosinec 2019

Poblíž silnice mezi Novou Vsí a Strážkovicemi na Českobudějovicku stojí polorozpadlá ruina. I když vypadá nevábně, jedná se podle archiváře Daniela Kováře o historicky docela zajímavé místo.

Samota má už od 17. století název U Zajíčků. „Musela to být zvláštní rodina, velice houževnatá, protože po řadu generací hospodařili v tomhle zapadlém koutě. Nepatřili k žádné vesnici, byla to opravdu samota mezi lesy,“ říká ředitel Státního okresního archivu České Budějovice.

Zajíčkovi se částečně se živili jako hospodští, protože původně těsně kolem domu vedla poměrně frekventovaná silnice z Českých Budějovic na Trhové Sviny a Nové Hrady.

Pozůstatky kdysi výstavního stavení U Zajíčků

„Bylo to určitě velké stavení a asi i dost výstavní, když se podíváme na ty štíty. Přestavba je datována do roku 1819, ale vychází ještě z barokních tradic. Střecha už není, trčí tu jen komíny s nástavbami ze šamotek, takže to není tak dávno, co samota byla opuštěná,“ popisuje Daniel Kovář.

O rodině Zajíčků je možné najít i několik zmínek v archivu. „Žili tady na předělu mezi panstvím města České Budějovice a panstvím Třeboně, takže jakmile šlo o nějaký hraniční spor, pořizoval se zápis a Zajíček byl často zván třeba jako svědek k obchůzkám, když se vytyčovaly nové hranice,“ vysvětluje archivář.

Zajíčkovým patřila nejen usedlost, ale i les, pole a rybníky. Ty zanikly, ale v krajině je možné všimnout si zbytků hrází. Největší rybník byl za Novou Vsí směrem na Strážkovice. „Řidiči to místo budou znát, hned za Novou Vsí je zatáčka, nejnižší místo té silnice, kde se přejíždí Zborovský potok. Je tam kamenný můstek, což je hráz původního rybníka, který se jmenoval také Zajíček,“ líčí Daniel Kovář.

Čtěte také

V českobudějovickém archivu se dochovaly například spisy týkající se právě tohoto rybníka. „Šlo o celkem běžný spor. V roce 1662 se Zajíček rozhodl zvýšit hladinu rybníka, čímž zatopil sousední pozemky. Řešilo se, jestli smí napouštět takto rybník. Na místo byla vyslána komise, ale výsledek bohužel neznáme, protože z toho spisu máme zachováno jenom torzo,“ ukazuje Daniel Kovář.

Zajíčkovi jsou také zapsáni v urbáři, který evidoval budějovické městské poddané. Zde je navíc poznamenáno, že místo, kde stojí samota, se dříve nazývalo Malá Borovnice. Nedaleko je dodnes  vesnice Borovnice, které se kvůli odlišení říkalo Velká Borovnice.

Bývalý zájezdní hostinec připomíná magazín Vltavín. Dále pořad nabízí archivní reportáže o zvláštních kamenech a menhirech, které mají něco společného s čerty.

Spustit audio

Související