V kronice Košic u Soběslavi se píše o sekerkovém cvičení, nacistické okupaci i přírodě

14. září 2019

Desátou kronikářkou v historii obce Košice u Soběslavi je Alena Procházková. Místní události zaznamenává od roku 2011 a ráda si prohlíží i zápisy svých předchůdců.

Jak sama říká, historie ji baví. „My tady máme i takový klub přátel historie. Scházíme se a o historických datech si vyprávíme. Vždycky jsou nám nejbližší události, které někdo nalezne nebo zná z vyprávění předků,“ říká.

K historii se lidé v Košicích u Soběslavi hodně vraceli také při vytváření znaku a praporu obce. Doménou znaku je skřípina, rostlina z čeledi šáchorovitých, která rostla na březích rybníků pod vsí. Prapor i znak byl představen veřejnosti v roce 2018, což samozřejmě Alena Procházková zapsala do kroniky.

V jednom ze svých loňských zápisů popisovala také přírodu. „V lokalitách rybníků Koberný a Hejtman se vyskytuje slavík modráček. Tento nádherně zbarvený štíhlý modrý pták patří k vzácným obyvatelům rybničních oblastí. Do Strkovských lesů se opět vrátil orel mořský. Monitorováním vysílačkou se zjistilo, že v roce 2017 zakotvil na Jindřichohradecku,“ napsala.

Čtěte také

Při listování starými zápisy Alenu Procházkovou zaujala například zmínka z roku 1929 o sekerkovém cvičení hasičů, které se ale muselo konat s dřevěnými sekerkami, protože ty skutečné ještě nebyly hotové. „Nedovedu si ale představit, jak ta sekerková cvičení vypadala,“ komentuje s úsměvem.

V kronice Košic u Soběslavi se odrážejí i neradostné události minulého století, například rok 1939, který tehdejší kronikář popsal takto: „Tuhá zima, zvláště konec, v týdnu od 12. do 19. března byly mrazy a sníh, nejhůře 15. března, vánice, že nebylo na pár kroků vidět, závěje. Toho dne od časných ranních hodin obsazovalo německé vojsko Čechy a Moravu, když se den předtím Slovensko prohlásilo samostatným státem. 16. března vydal kancléř Hitler na hradě pražském výnos o Protektorátu Čechy  a Morava jako autonomní části říše Velkoněmecké.“

autor: Petr Kronika
Spustit audio

Související