Poslední rytíř svatého Václava se narodil i zemřel na zámku v jihočeské vesnici Černětice

Jihovýchodně od Volyně se nachází vesnice Černětice, jejíž hlavní dominantu tvoří barokní zámek. V tomto zámku se 10. dubna 1789 narodil Bedřich Jiří Zádubský ze Schöntalu, příslušník šlechtického rodu, jemuž Černětice patřily od sklonku 17. století. Bedřich Jiří se do dějin zapsal jako poslední pasovaný svatováclavský rytíř.

Tento čestný titul býval udělován vybraným jedincům za nejrůznější zásluhy během korunovací českých králů. Dělo se tak nahodile už ve středověku a pravidelně pak za habsburských panovníků.

Dne 7. září 1836 se v katedrále svatého Víta na Pražském hradě konala korunovace českého krále Ferdinanda V. a součástí tohoto obřadu bylo i pasování rytířů svatého Václava.

Poslední ve dvacetičlenné řadě tehdy klečel před králem právě Bedřich Jiří Zádubský ze Schöntalu. Král mu třikrát poklepal svatováclavským mečem po levém rameni, a učinil z něj tak posledního rytíře svatého Václava. Žádná další korunovace českého krále se totiž v budoucnu již nekonala.

Bedřich Jiří zemřel 11. dubna 1875 na svém zámku v Černěticích. Farář, který jej pohřbíval, neopomněl do matriční knihy zapsat, že se jednalo o rytíře svatého Václava.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Tomáš Hunčovský.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související