Podle etikety muž jako první zdraví, ale žena jako první podává ruku

3. únor 2018

Při pozdravu si obvykle podáváme i ruku. Z hlediska etikety je situace trochu složitější při setkání osob opačného pohlaví. Pravidla totiž říkají, že zatímco muž jako první zdraví, žena jako první ruku podává.

„Muž jenom pozdraví a čeká, zda mu žena podá ruku. Žena by to udělat měla, protože když muž pozdraví, dává jí najevo vlídnost, ohleduplnost, vše, co nám přináší etiketa,“ vysvětluje odbornice na etiketu Alena Špačková.

Žena je tou důležitou osobou ve společnosti a má přednostní právo. S předností je ovšem spojená zodpovědnost. „Je velice hloupé, když ve společnost tří nebo čtyř osob žena, která by měla podat ruku jako první, jenom čeká a reaguje až ve chvíli, kdy si zbylí lidé z pocitu trapnosti začnou ruce podávat. Jestliže jsem žena, mám přednostní právo, tak neváhám a ruku podám,“ zdůrazňuje Alena Špačková.

Při společenské akci, například na plese, přechází kredit manžela na jeho ženu, a to i v případě, že je žena mnohem mladší.

Společenským rébusem tak může být třeba situace, kdy se potkají nadřízený a podřízený se svými manželkami, přičemž manželka nadřízeného je mladší než manželka podřízeného. „Chce to velkou pohotovost. Mladší žena, protože je ženou nadřízeného, podává ruku jako první,“ připomíná Alena Špačková.

Modelová situace:

Na plese se setkají dva manželské páry. Muži se znají ze zaměstnání.
1. pár – nadřízený, který má mladší partnerku
2. pár – podřízený, který má starší partnerku

Jak se zachovat?
Podřízený jako první slovně pozdraví svého nadřízeného.
Podřízený představuje svoji partnerku.
Žena nadřízeného podá ruku ženě podřízeného a hned poté jejímu manželovi.
Nadřízený muž představuje svoji partnerku.
Žena z podřízeného páru podá ruku nadřízenému svého partnera.
Na závěr si podají ruku muži.

„Když se vyskytneme v podobném společenském rébusu, vždy může zachránit situaci ten, kdo je rychlejší. Chvilku čekáme, a když nikdo ruku nepodává, předejdeme pocitu trapnosti a uděláme to sami. Takhle to vnímám a myslím si, že to projde hladce,“ uzavírá Alena Špačková.

Spustit audio

Související