Kroniky nezůstávají na vesnicích a ve městech, kde vznikly. Musí do archivu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jiří Cukr v českobudějovickém archivu, kam se po dopsání ukládají kroniky všech obcí v okrese

Když kronikář dopíše poslední stránku kroniky obce, musí se se svým dílem rozloučit. „Zákon stanovuje, že deset let po dopsání by kronika měla být uložena v okresním archivu. Platí to pro všechny obce,“ vysvětluje Jiří Cukr, kronikář Ledenic na Českobudějovicku a také zaměstnanec Státního okresního archivu v Českých Budějovicích.

Pracovníci archivu se ale s kronikami setkávají mnohem dříve. „Mapujeme vedení kroniky už na dané obci. Součástí archivnictví je totiž i takzvaná spisová služba, to znamená dohled nad tím, aby byla kronika dobře vedená, jak to určuje zákon. Díky tomu také máme existenci kroniky zmapovanou už v průběhu jejího vedení,“ popisuje Jiří Cukr.

Nejpozději deset po dopsání musí být kronika předána do příslušného okresního archivu. Zde je zaevidována a stane se součástí takzvaného národního archivního dědictví a plnohodnotnou archiválií.

„V archivu ji uložíme k ostatním materiálům z produkce příslušného obecního nebo městského úřadu na regál v depozitáři. Zároveň kroniky mají výsostné postavení a putují do digitalizace, jednotlivé stránky se ofotí a zveřejní v digitálním archivu,“ doplňuje Jiří Cukr.

Mezi unikáty v českobudějovickém okresním archivu podle něj patří například kronika obce Horní Stropnice. „Je to skutečná bichle, která má přes 1110 stran. Byla vedená v letech 1882 až 1921 a celou ji sepsal a zpracoval jeden člověk, místní učitel. Kronika je psaná německy, což je dáno národností pisatele a tím, že Horní Stropnice byla osídlena převážně německým obyvatelstvem,“ ukazuje.

Kroniku navíc doplňují vlepené známky, výstřižky, pohlednice, pozvánky, úmrtní oznámení, tištěné dokumenty, náčrtky i tabulky. „Právě tento dokumentační materiál, který doplňuje text, dává kronice ten punc výjimečnosti,“ komentuje Jiří Cukr.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související