Jiří Cukr je nejmladším a přitom už nejdéle sloužícím kronikářem v historii Ledenic

21. srpen 2021

Celý život žije v městysu Ledenice na Českobudějovicku Jiří Cukr. Před více než patnácti lety se navíc stal místním kronikářem. Coby pracovník Státního okresního archivu měl k historii vždy blízko, a tak volba logicky padla na něj.

„K této práci jsem se dostal po úmrtí svého předchůdce Jana Čížkovského. Tehdy mě oslovil přímo starosta, který věděl, že se zajímám o historii a publikuji různé drobné články. Od 1. dubna 2004 jsem byl jmenován kronikářem a mým prvním úkolem bylo na základě poznámek mého předchůdce zpracovat zápis za rok 2003,“ vypráví.

Kronikář městysu Ledenice Jiří Cukr

Od té doby se stal nejdéle sloužícím kronikářem v historii Ledenic, zároveň je ale stále ještě nejmladším. Kronika se v městysu píše od roku 1885, vystřídalo se u ní už čtrnáct kronikářů.

Napsáno bylo zatím pět svazků. „Nejstarší zachycuje události od roku 1885 do roku 1940. Je poněkud poškozený, což je zřejmě dáno uchováváním v době druhé světové války, ale je v něm krásné písmo, graficky velice pěkně vyvedené a čitelné,“ ukazuje Jiří Cukr.

Líbí se mu například zápis z roku 1932 o rozšíření hračky jo-jo. „Letos se velmi rozšířila mezi mládeží hra jo-jo. Dvojitá cívka pohybuje se skákavě na niti navinováním. Obchodníci prodali množství této hračky. Jak rychle se rozšířila, tak rychle však zanikla,“ čte. „Na tom zápise se líbí, že to není o něčem, o čem existuje řada jiných záznamů, ale že to dokumentuje takový každodenní život v Ledenicích,“ komentuje.

Kronikář Doudleb se snaží zaznamenávat hlavně to, co lidé jinde nenajdou

Kronikář obce Doudleby Jan Šimánek

Není to jen zapisování událostí, ale také bádání o životě v minulosti a zachraňování toho, co by se smrtí pamětníků zaniklo. Tak svou úlohu kronikáře chápe Jan Šimánek z Doudleb. Záznamy o obci vede už čtrnáctým rokem.

Zajímavostí jsou zápisy z let 1968 až 1970. V ledenických kronikách jsou totiž dvakrát. „Tehdejší kronikář začínal rokem 1968 novou knihu, zapsal dva roky a rok 1970 už nezapracoval, zůstal pouze nadpis. V tomto roce totiž vyšlo nařízení, že se má v kronikách provést revize zápisů, které se dotýkají okupace, a v Ledenicích to vyřešili tak, že byla založena úplně nová kronika, kde už ty problémové pasáže byly zpracované poněkud jinak,“ vysvětluje Jiří Cukr.

Z kroniky tak zmizely například zprávy o změně prezidenta, úmrtí Jana Palacha nebo letu americké vesmírné lodi Apollo Měsíc, naopak přibyla zpráva o krádeži sovětských vlajek v Ledenicích.

Jiří Cukr se v posledních letech snaží psát kroniku městyse trochu jinak. „Stále více si uvědomuji, že by v kronice měly být i takové informace, které na první pohled vypadají obyčejně, nezajímavě, nicméně pro budoucnost mohou mít význam. Proto jsem napsal například o vycházkových trasách,“ říká.

Spustit audio

Související