Pokud pečujete o seniora, nechte ho dělat, co ještě zvládá, a nezapomeňte na vlastní odpočinek

19. únor 2019

Lidé se dožívají stále vyššího věku. Podle poslední statistiky se délka života v České republice prodloužila na 82,1 roku u žen a 76,2 roku u mužů. S tím ale souvisí zvýšená potřeba péče.

Právě zvyšujícím se nárokům na péči byl věnován další díl cyklu Musíme si pomáhat v magazínu Zdravíčko. Hana Vojtová, propagátorka konceptu péče o seniory a lidi s demencemi, poradila v několika oblastech:

Čas

Jestliže nároky na péči rostou, pečující si musí zorganizovat svůj čas tak, aby ho rozdělil mezi svou práci, rodinu a zájmy a zároveň měl prostor na péči o seniora.

Začněme tím, že si napíšeme, kdo nám v péči může pomáhat – kdo z rodiny a kdo z profesionálů, jaké terénní služby jsou v blízkosti k dispozici. Nebojme se požádat o takovou pomoc a nezapomeňme, že i jako pečující musíme mít možnost si odpočinout.

Pomůcky

Se zhoršujícím se zdravotním stavem seniora roste i fyzická náročnost péče o něj. Znovu je třeba si uvědomit, že na všechno nejsme a nemusíme být sami. K dispozici jsou různé kompenzační pomůcky, rehabilitační přístroje, ale i kurzy pro pečující, kde se naučíme práci s nimi.

Na běžnou pomoc při chůzi stačí berle a hole, ale později jsou užitečná i chodítka a vozíky. Výhodné jsou také sedačky do vany a pod sprchu, sprchovací židle, nástavce na toaletu, klozetová křesla.

Když senior nechá puštěný plyn a z obchodu přinese jen zbytečnosti, je načase začít o něj pečovat

Stařecká demence, seniorka, kalendář, zmatená, deprese, osamělost. Ilustrační foto

Že musíme, anebo měli bychom, pomáhat starším a nemocným lidem, je jasné. Otázkou ale je, jestli víme jak. A také, kdo pomůže nám. V magazínu Zdravíčko jsme tedy připravili cyklus na toto téma.

Takové pomůcky předepisuje lékař s odborností geriatrie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Některé pomůcky podléhají souhlasu revizního lékaře, například chodítka. Existuje mnoho variant chodítek, právě náš lékař musí určit, které bude vhodné.

Lékař specialista předepisuje a revizní lékař schvaluje i antidekubitní podložky proti proleženinám, invalidní vozíky nebo polohovací lůžko. U těchto větších pomůcek obvykle platí, že pojišťovna hradí jednu takovou pomůcku za pět let.

Ne všechny věci si ale musíme pořizovat, lze si je i půjčit. Existují zdravotní půjčovny, kde situaci snadno vyřešíme za často symbolický poplatek. Zapůjčení pojišťovna nehradí, ale můžeme tu uplatnit příspěvek na péči.

Peníze

Aktuálně se zvyšuje příspěvek na péči právě v případě, že se o seniora staráme doma. Od 1. dubna 2019 činí pro osoby ve čtvrtém stupni závislosti 19 200 korun (to je o 6 tisíc korun více než dosud) a od 1. července 2019 získají lidé ve třetím stupni závislosti 12 800 korun (místo současných 8 800 korun).

Umožní to novela zákona o sociálních službách, a významně se tak zlepší situace ve vztahu k domácím pečujícím.  V případech, kdy domácí pečující vnímá, že současný příspěvek nebyl adekvátně posouzen nebo se zdravotní stav seniora zhoršil, rozhodně doporučuji příspěvek přehodnotit. Ozvat se, odvolat se, znovu požádat, zkrátka chodit a klepat…

Respekt

V péči samotné nejlépe pomůžeme tím, že podpoříme schopnosti a dovednosti, které senior ještě má. To znamená: necháme ho dělat to, co zvládne. Neoblékáme ho, pokud to dokáže, nekrmíme, když to sám zvládá, necháme ho, aby nám pomáhal v domácnosti, aby si řekl, co a jak chce a potřebuje, aby ve věcech, v nichž ještě umí rozhodnout, rozhodovat mohl.

A důležité je také neuzavírat ho doma, brát ho ven na každodenní procházku – udělat z toho hezký společný rituál. Jde tu o tělo i o duši.

Spustit audio

Související