Jiří Březina starší: Osudy slov

20. srpen 2021

Říká se, že knihy mají své osudy. Myslím, že nejen knihy, ale i slova. Bohužel osudy slov bývají často neblahé. Dobře zapamatovatelná nebo líbivě znějící slova se snadno stanou obětí zneužití a stejně jako lidské oběti, i zneužitá slova se ze své hanby těžko vzpamatovávají.

Jako příklad můžeme vzít původně bezúhonné slovo dočasný, které hlásilo prostý fakt, že něco potrvá jen krátce. Dnes ho v původním významu prakticky nemůžete použít, aniž byste sklidili úšklebky, protože i ti, kdo to nezažili, vědí, že dočasná ruská okupace trvala dvacet let. Určitě není rozumné například žádat kamaráda o dočasnou půjčku.

Po sametu se zase bleskem šířilo slovo smysluplný, nejspíš proto, že ho rád užíval prezident Havel. On ho jako dramatik používal s rozmyslem, ale po svém epidemickém rozšíření se to slovo snažilo přiřknout smysl tolika věcem z principu nesmyslným, že se z něj rychle stala jen módní slovní výplň. Je to řada let, a přesto má tohle slovo dodnes přistřižená křídla.

Nebo slovo profesionální. Má původ ve slově profese a také se původně vztahovalo k činnosti, kterou si někdo vydělává, třeba řemeslník. Profesionální nástroje byly bytelnější, protože musely vydržet víc.

To slovo má ale smůlu, že zní důvěryhodně a slibuje kvalitu. Obojího si všiml obchod s reklamou a dnes najdete nápis Professional i na obalech potřeb pro profesionální použití těžko představitelných.

Tak se v provedení Professional dá koupit třeba hlína do květináčů, krmivo pro papoušky a dokonce i hračky. Také existuje profesionální zubní pasta a věřte nebo ne, i profesionální toaletní papír. Tu profesi si až bojím představit.

Spustit audio

Související