Jiří Březina starší: Osudy slov

20. srpen 2021

Říká se, že knihy mají své osudy. Myslím, že nejen knihy, ale i slova. Bohužel osudy slov bývají často neblahé. Dobře zapamatovatelná nebo líbivě znějící slova se snadno stanou obětí zneužití a stejně jako lidské oběti, i zneužitá slova se ze své hanby těžko vzpamatovávají.

Jako příklad můžeme vzít původně bezúhonné slovo dočasný, které hlásilo prostý fakt, že něco potrvá jen krátce. Dnes ho v původním významu prakticky nemůžete použít, aniž byste sklidili úšklebky, protože i ti, kdo to nezažili, vědí, že dočasná ruská okupace trvala dvacet let. Určitě není rozumné například žádat kamaráda o dočasnou půjčku.

Po sametu se zase bleskem šířilo slovo smysluplný, nejspíš proto, že ho rád užíval prezident Havel. On ho jako dramatik používal s rozmyslem, ale po svém epidemickém rozšíření se to slovo snažilo přiřknout smysl tolika věcem z principu nesmyslným, že se z něj rychle stala jen módní slovní výplň. Je to řada let, a přesto má tohle slovo dodnes přistřižená křídla.

Nebo slovo profesionální. Má původ ve slově profese a také se původně vztahovalo k činnosti, kterou si někdo vydělává, třeba řemeslník. Profesionální nástroje byly bytelnější, protože musely vydržet víc.

To slovo má ale smůlu, že zní důvěryhodně a slibuje kvalitu. Obojího si všiml obchod s reklamou a dnes najdete nápis Professional i na obalech potřeb pro profesionální použití těžko představitelných.

Tak se v provedení Professional dá koupit třeba hlína do květináčů, krmivo pro papoušky a dokonce i hračky. Také existuje profesionální zubní pasta a věřte nebo ne, i profesionální toaletní papír. Tu profesi si až bojím představit.

autor: Jiří Březina starší | zdroj:
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?