Cesty za teplem

26. srpen 2015
Cesty za teplem s redaktorem Ivanem Studeným

V roce 2014 připravujeme už druhý cyklus pořadu Cesty za teplem. Podruhé se tak spolu s odborníkem Vítem Peškem rozjedeme tam, kde lidé vymysleli a používají nápadité systémy vytápění z obnovitelných zdrojů energie.

Opět pronikneme i do tajů kamnářského řemesla, ale setkáme se i s tepelnými čerpadly a dalšími moderními způsoby vytápění. Mimo to si ukážeme některé vážné chyby při instalaci topných systémů, které v některých případech mají přímo devastující následky.

Při reportážích, které vysíláme každou neděli po 14. hodině od ledna do března tohoto roku, navštívíme i centrum Cechu kamnářů České republiky a rozebereme důkladně zákonem dané povinnosti i práva spotřebitelů.

Připravují:
redaktor Ivan Studený a Vít Pešek


Vít Pešek je zakládající člen Cechu kamnářů České republiky. Od prvopočátku aktivně činný v Cechovním presidiu. Dnes již poněkolikáté období zvolen viceprezidentem Cechu pro oblast techniky, analýzy, vzdělávání a propagace. Je koordinátorem tvorby kamnářských technických norem, platných v naší republice a spolupodílí se na jejich začlenění do struktur EU. Dlouhodobě se zabývá zkoumáním příznivého vlivu sálavého tepla na zdraví osob a mikroklima vytápěných prostor. Spolupracuje na výzkumu iontové problematiky s fakultou elektrotechniky VŠ Brno. Vytváří výpočetní programy pro dimenzování topidel. Je propagátorem zdravého a ekologického způsobu vytápění budov biomasou, designerem atypických uměleckých kamnových plastik.

Historie:
Seriál Cesty za teplem se ve vysílání objevil poprvé na začátku roku 2012. Autory cyklu inspiroval zvyšující se zájem lidí o vytápění dřevem v různých druzích kamen. Začali proto mapovat problematiku individuálních topidel. V prvních dvanácti dílech se posluchači dozvěděli jaké druhy kamen existují, jak jsou lidé s topením dřevem spokojeni, kde čekají nástrahy a úskalí.

Jednotlivé odvysílané díly seriálu Cesty za teplem naleznete na internetové adrese budejovice.rozhlas.cz/cestyzateplem.
autor:Ivan Studený