Evropská norma nařizuje kamnářům nahradit roštová ohniště takzvanými bio-topeništi

25. leden 2014

Ve starobylém mlýně ve Starých Dobrkovicích jsme se zastavili u sporáku a pece vyhotovené ve starém stylu, abychom se podívali zblízka na výměnu srdce celého topidla, kterým je topeniště.

Podle nové evropské normy, totiž od roku 2014 musejí nově stavěná individuální topidla být vybavena takzvaným bio-topeništěm, spalovací komorou, v níž dosahují teploty hoření 800–1000°C a účinnost spalování se zvyšuje i na 85–90 %. Podle Víta Peška, soudního znalce v oboru individuálních topidel, lze předpokládat, že se v následujících letech po vzoru sousedního Rakouska norma ještě zpřísní, a tedy bude nutné, i veškerá stará kamna a sporáky s roštovým ohništěm rekonstruovat.

Obyvatelé původního mlýna, domu vytápěného výhradně kamny, ve kterých se topí dřevem, tvrdí, že rozhodnutí, opustit pohodlí ústředního topení a přizpůsobit celý životní styl cyklu obstarávání dřeva a pravidelného zatápění, dosud nikdy nelitovali. „Náš život je vlastně spravedlivější,“ říká Anna Nowaková, která i ve své kuchyni denně vaří téměř výhradně na suchými polínky roztápěném sporáku.

autor: Ivan Studený
Spustit audio