Věděli jste, že i ze zimy lze vyrobit teplo?

26. leden 2014

I zasněžená zahrada může předávat energii domu, kde příjemně hřejí radiátory dopované teplem získaným z promrzlé půdy.

Ač tento koncept působí bizarně, z hlediska fyzikálních zákonů v tom není problém. Je ovšem třeba získat technologii, která dokáže i malé rozdíly teploty, a tedy i energie využívat a kumulovat.

Takovou technologii už znají lidé déle než sto let. Ovšem až donedávna jsme známý princip využívali téměř výhradně pro chlazení. Opravdu je dnes moderní vytápěcí systém tepelného čerpadla ve své podstatě jakousi obrácenou ledničkou.

Půda u vytápěného domu je protkána stovkami metrů úzkého potrubí s kapalinou. Tuto kapalinu tepelné čerpadlo ochlazuje na teplotu nižší než je teplota půdy, aby se v zemi kapalina ohřála a v těle čerpadla získanou energii předala dál.

I když musí být tepelné čerpadlo napojeno na elektrický proud, vystačí si s několika násobně nižším příkonem oproti odevzdávanému výkonu. Energii ovšem negeneruje z ničeho, skutečným zdrojem je sluneční záření ohřívající půdu.

Zatím jsou tepelná čerpadla, zvláště ta nejúčinnější pracující na bázi zemních kolektorů, velmi drahá. Při instalaci nového zařízení je třeba počítat se statisícovými náklady. Využívání obnovitelných zdrojů energie bývá ale často podporováno dotacemi. Příkladem je program Zelená úsporám, který také na podporu tepelných čerpadel pamatuje.

autor: Ivan Studený
Spustit audio