Vraždy, plenění, loupeže. Detaily o trestné činnosti na jihu Čech ve středověku známe díky popravčí knize pánů z Rožmberka

Z řad vyšší šlechty usedlé v krajích jmenoval král v období středověku takzvané poprávce. Ti byli pověřeni soudními pravomocemi s hrdlením právem nad zemskými škůdci, lapky a zločinci. Rožmberkové, kteří si nárokovali tuto pravomoc jako první poprávci hned po panovníkovi, získali roku 1349 takové kompetence od Karla IV. pro Plzeňský kraj.

V jižních Čechách vykonávali tuto pravomoc na svých panstvích, která jim příslušela dědičně jako vrchnosti. Kromě desetileté mezery se nám do současnosti dochovala popravčí kniha pánů z Rožmberka pro téměř celé období let 1389 až 1429.

Poněkud nejednotně vedený rukopis obsahuje protokolární záznamy výpovědí osob vyslýchaných buď bez mučení, anebo přímo na mučidlech.

Není přitom zřejmé, zda vzešel z činnosti vrchnostenské, nebo z titulu krajského poprávce. Přesto přináší významné svědectví o rozmanitosti trestné činnosti, která zahrnovala násilí, vraždy, plenění i loupeže a dotýkala se všech vrstev středověké společnosti.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Aleš František Plávek.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související