Věra Nosková: Správná výslovnost

12. duben 2023

Také druhý synek, Tom, uměl číst, ještě než šel do školy. Nedalo se tomu zabránit. Odmítněte odpovědět dítěti na prostou otázku: A jak se jmenuje tohle písmenko?

Další jeho odchylkou od normy bylo, že už jako dítě byl takzvaná sova, večer byl párkrát přistižen, že si po zhasnutí čte s baterkou pod peřinou, zatímco ráno by si rád přispal...

Při hodině čtení ho pak uspávalo slabikování má-ma me-le ma-so a má-me mí-su, položil si tedy hlavu na ruce složené na lavici a šlofíkoval. Pani učitelko, soužko, Nosek už zase spí! žalovaly děti. Tak ho nechte spát, on už číst umí, řekla mrzutě soužka, která si od něj nedávno nechala přečíst několik stránek z Knížky Ferdy mravence.

K dokonalosti ale školáčkovi leccos chybělo. Jednak byl tichošlápek a tichá voda, co mele břehy, a taky neuměl pořřádně řříkat ř. Co kdyby se někdy chtěl stát řečníkem a potřeboval by říkat řeči na veřejnosti?

Šli jsme k paní logopedce, s obdivem jsem sledovala její metody. Nakonec nám poradila, že si může to těžké písmeno procvičovat na básničce z tehdejší čítanky. Ta báseň zněla: Z komínů se kouří, Slunce oči mhouří, mhuř si oči, mhuř. Kdyby se z nich nekouřilo, bylo by nám hůř - odříkával budoucí ekologický aktivista, aniž tušil, že chválí špinavé, hnusné uhelné elektrárny, které zamořují vzduch, zvyšují skleníkový efekt a tak podobně.

Jak by to mohl vědět? Tehdy to nevěděl skoro nikdo, společnost žila plněním pětiletky a závazky na počest zasedání ústředního výboru KSČ.

Doba se pak změnila. V jednu chvíli se Tom stal mluvčím Dětí země. Říkal řeči na veřejnosti. Jeho ř zůstalo poněkud nezřetelné, stejně jako moje.

autor: Věra Nosková | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související