Předejít Alzheimerově chorobě pomůže trénink paměti i těla, ale také setkávání s mladšími generacemi

28. září 2021

Alzheimerovu chorobu, tedy vážné onemocnění projevující se ztrátou nervových buněk, poprvé popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer. V Česku je tato nemoc diagnostikována 160 tisícům pacientů. A netýká se pouze lidí v seniorském věku.

Průměrná délka života se za desítky let postupně zvyšuje. Smutnou daní za tuto skutečnost je fakt, že se tím pádem o to pravděpodobněji setkáme na sklonku našich životů s Alzheimerovou chorobou. Abychom co možná nejvíc oddálili její příchod, měli bychom žít zdravým životním stylem, trénovat paměť, stále procvičovat svůj mozek i tělo.

Jedním z preventivních opatření je také mezigenerační soužití. Toho, co dříve bylo běžné, se snaží docílit v Alzheimercentru České Budějovice. „Máme v současné době dvanáct dětí, které se setkávají s našimi seniory,“ popisuje spolupráci dětské skupiny Kulíšek a klientů centra ředitelka Lucie Zajícová.

Čtěte také

„Setkávají se při běžných denních činnostech, tvoří spolu, hrají si. Oběma skupinám tato spolupráce velmi prospívá,“ dodává.

Milá společnost totiž působí preventivně. Pocit osamělosti, který často vede k depresím, je jedním z nepříznivých faktorů, které nemoc ovlivňují. Proto je projekt mezigeneračního soužití, který v centru zavedli v roce 2015, velmi vítanou léčebnou metodou.

„Součástí léčby jsou různá aktivizační cvičení, například reminiscenční terapie, která může probíhat individuálně i ve skupinách,“ popisuje Lucie Zajícová, která je původně zdravotní sestrou a zdravotně-sociální pracovnicí. Vzpomínky klientům pomáhají v léčbě, stejně jako hudba, pravidelný pohyb, četba, kontakt s domácími zvířaty nebo výlety.

Celý rozhovor s ředitelkou Alzheimercentra České Budějovice Lucií Zajícovou si poslechněte online.

autor: Kateřina Hálová
Spustit audio

Související