Nemovitosti bez jasně určeného majitele, ke kterým se nikdo nepřihlásil, propadnou státu

8. leden 2024 07:53

Přesně deset let se mohli lidé v Česku hlásit o nemovitosti s neurčeným vlastnictvím. Lhůta daná občanským zákoníkem skončila 31. prosince 2023. Jen na jihu Čech bylo ještě v prosinci skoro pět tisíc takových pozemků a více než sedmdesát staveb. Většina z nich teď s největší pravděpodobností přejde do majetku státu.

„V závěru roku už ani nebyly žádosti od samostatných osob, které se cítily právními nástupci těch nedostatečně identifikovaných vlastníků, ale spíš ze strany soudů a notářů. Sdělují nám, že probíhají řízení o pozůstalosti ve vztahu k těmto nedostatečně identifikovaným vlastníkům,“ uvádí vedoucí právního oddělení katastrálního pracoviště v Českých Budějovicích Pavla Malechová.

Ročně je jen za okres České Budějovice na katastrálním úřadu v rámci vkladových řízení zhruba 14 tisíc podání. V souvislosti s nedostatečně určeným vlastnictvím jich pak byly desítky.

Výrazně víc práce by úředníci neměli mít ani s nemovitostmi, které budou přecházet do majetku státu. „Podle předběžné informace to má jít ve dvou fázích, ve dvou vkladových řízeních. Prvotně se budou převádět zemědělské pozemky a následně zbývající pozemky,“ popisuje Pavla Malechová.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na končící lhůtu obyvatele upozorňoval dlouhodobě. Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem si lidé můžou zobrazit například ve speciální internetové mapě.

Čtěte také

„Náš úřad v průběhu celého roku 2023 zaznamenával zvýšený počet dotazů a zájmu veřejnosti v souvislosti s touto agendou, přičemž nejvíce dotazů obdržel v posledních měsících loňského roku. V roce 2023 se podařilo vyřešit rekordních 14 710 případů,“ říká mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Pokud se lidé nestihli do konce loňského roku o vlastnictví nemovitosti přihlásit, zbývá jim podle ní jediná možnost. „Po uplynutí desetileté lhůty, která byla stanovena novým občanským zákoníkem, je možné se k majetkům přihlásit podáním žaloby na určení vlastnictví,“ vysvětluje.

Nemovitosti s neidentifikovaným vlastníkem například často blokovaly rozvojové investice měst a obcí. To se už v letošním roce změní. „Je to určitě pomoc pro obce a instituce, které chtějí budovat dopravní stavby, sítě. Když projekt přechází přes nemovitosti, kde je neidentifikovatelný vlastník, vždycky to komplikuje realizaci,“ vysvětluje ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj Jiří Vrána.

Od roku 2014 do podzimu 2023 se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihočeském kraji podařilo vyřešit skoro 9 700 případů nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Spustit audio

Související