Daň z nemovitého majetku platí obvykle vlastník. Osvobozené jsou třeba pozemky v chráněných oblastech

12. leden 2022

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a za poslední rok se na tom nic nezměnilo, nic jste nepřistavěli, neprodali, nekoupili, nedostali, nezdědili ani nepřevedli, pak můžete zůstat v klidu. Jestli je tomu ovšem naopak, zpozorněte – do 31. ledna jste povinni podat přiznání k dani z nemovitého majetku.

Finanční správa vám vypočte částku, s tou vás v následujících měsících seznámí a k 31. květnu ji budete muset zaplatit.

„Plátcem je vždycky vlastník nemovité věci. Dále to může být nájemce nebo pachtýř, ale pouze v případě, že má smlouvu se Státním pozemkovým úřadem, a nájemci veškerých pozemků před digitalizací, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci. Když se na listu vlastnictví někdy objeví neznámý vlastník, tak je poplatníkem uživatel,“ vyjmenovává Miroslava Šetková, vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Miroslava Šetková, vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

U všech pozemků, které jsou již překlopeny ze zjednodušené evidence do katastru nemovitostí, platí podle ní daň z nemovitých věcí vlastník. „Pokud budu mít pole a pronajmu ho někomu, stejně tu daň platím já jako vlastník. Pokud je ale vlastníkem Státní pozemkový úřad, pronajme ho fyzické osobě, tak to je jediná výjimka, kdy může být poplatníkem nájemce,“ upřesňuje.

Z některých nemovitostí se ale daň platit nemusí. „Osvobození se týká například ploch v chráněných krajinných oblastech. Dále pozemků, které jsou zaevidované na Státním zemědělském intervenčním fondu jako ekologicky významné prvky, to jsou remízky na úrodných půdách pro udržitelnost krajiny. Od daně jsou také osvobozené plochy mimo zastavěné území obce, které nelze vůbec využívat, třeba močály, mokřady, skály,“ uvádí Miloslava Šetková.

Celý rozhovor o dani z nemovitého majetku s vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Miroslavou Šetkovou si poslechněte online.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.