Daň z nemovitého majetku platí obvykle vlastník. Osvobozené jsou třeba pozemky v chráněných oblastech

12. leden 2022

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a za poslední rok se na tom nic nezměnilo, nic jste nepřistavěli, neprodali, nekoupili, nedostali, nezdědili ani nepřevedli, pak můžete zůstat v klidu. Jestli je tomu ovšem naopak, zpozorněte – do 31. ledna jste povinni podat přiznání k dani z nemovitého majetku.

Finanční správa vám vypočte částku, s tou vás v následujících měsících seznámí a k 31. květnu ji budete muset zaplatit.

„Plátcem je vždycky vlastník nemovité věci. Dále to může být nájemce nebo pachtýř, ale pouze v případě, že má smlouvu se Státním pozemkovým úřadem, a nájemci veškerých pozemků před digitalizací, které jsou vedené ve zjednodušené evidenci. Když se na listu vlastnictví někdy objeví neznámý vlastník, tak je poplatníkem uživatel,“ vyjmenovává Miroslava Šetková, vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Miroslava Šetková, vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

U všech pozemků, které jsou již překlopeny ze zjednodušené evidence do katastru nemovitostí, platí podle ní daň z nemovitých věcí vlastník. „Pokud budu mít pole a pronajmu ho někomu, stejně tu daň platím já jako vlastník. Pokud je ale vlastníkem Státní pozemkový úřad, pronajme ho fyzické osobě, tak to je jediná výjimka, kdy může být poplatníkem nájemce,“ upřesňuje.

Z některých nemovitostí se ale daň platit nemusí. „Osvobození se týká například ploch v chráněných krajinných oblastech. Dále pozemků, které jsou zaevidované na Státním zemědělském intervenčním fondu jako ekologicky významné prvky, to jsou remízky na úrodných půdách pro udržitelnost krajiny. Od daně jsou také osvobozené plochy mimo zastavěné území obce, které nelze vůbec využívat, třeba močály, mokřady, skály,“ uvádí Miloslava Šetková.

Celý rozhovor o dani z nemovitého majetku s vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Miroslavou Šetkovou si poslechněte online.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová