Nejstarší česky psanou královskou listinou je smlouva, kterou roku 1394 podepsal Václav IV. v Písku

28. březen 2024

Počátky královského hradu v Písku spadají do první poloviny 13. století. Mezi rezidencemi českých králů měl ve středověku obrovský význam. Svědčí o tom mimo jiné pravidelné návštěvy našich nejpřednějších panovníků.

Kolemjdoucím tuto dávnou minulost připomíná ojedinělá pamětní deska, kterou lze spatřit z promenády mezi hradem a řekou Otavou pod okny Rytířského sálu, nejreprezentativnější části hradu.

Na omítanou hradbu s cimbuřím nad menší ze země vystupující skalku byla vsazena v roce 2013, kdy si Písek připomínal 770 let od první písemné zmínky. Mramorová deska nese souběžný text v latině a v češtině a připomíná pobyty hned pěti českých králů v hradních komnatách. Byli to Václav I. a Přemysl Otakar II. z rodu Přemyslovců, kteří hrad založili, a Lucemburkové Jan, Karel IV. a Václav IV.

Posledně jmenovaný uzavřel v Písku 25. srpna 1394 smlouvu o řešení sporu s moravským markrabětem. Úmluva je nejstarší česky psanou královskou listinou.   

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Jiří Cukr.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související