Nejen Aš, v Čechách je také Eš. Jak vznikl úsporný název osady poblíž Pacova, ale není zcela jasné

V knihách rekordů se obvykle jako obec s nejkratším jménem u nás uvádí Aš, město na západě republiky. Nic proti, ale v jižních Čechách existuje osada se stejně krátkým názvem Eš. Najdeme ji poblíž Pacova a v historii patřila k panství známého hradu Kamene. Asi jen málo je známo, že v Eši stával zámeček a opodál byly přechodně v provozu malé lázně.

Jak ale vznikl sympaticky úsporný název Eš, není zcela jednoznačné. V písemných pramenech se poprvé objevuje teprve v roce 1415, ale v té době už mohl být používán řadu desetiletí.

Pro jeho původ se nabízejí v zásadě tři vysvětlení, vždy je to ovšem z němčiny nebo německého nářečí. Výraz „Esche“ totiž označuje strom – jasan ztepilý, což může vzbuzovat představu, že vesnice byla založena v místě, pro které byl charakteristický jasanový porost.

Jazykovědci tuto možnost spíše popírají a přiklánějí se k jiné variantě. Slovo „Esch“ totiž zejména v bavorských nářečích znamená oseté pole, obilné pole, případně pozemek ležící někde na okraji. Mohli sem snad ve středověku přijít němečtí kolonisté, kteří si s sebou přinesli i tento výraz?

A konečně, nesmíme zapomínat na německé slovo „Asch“ nebo „Asche“ ve významu popel. V takovém případě by osada vznikla na místě vypálených lesů, podobně jako české Žďáry, eventuálně se zdejší obyvatelé zabývali výrobou popela pro potřebu skláren. Tak si vyberte.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Daniel Kovář.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související