Matriky z jihočeských obcí najdete v digitálním archivu. Celkem je k dispozici téměř sedm tisíc knih

O tom, že archivy nejsou zastaralou institucí, svědčí fakt, že ty jihočeské si zvolily cestu moderního zpřístupňování historických písemností. Když roku 2007 zahájil Státní oblastní archiv v Třeboni dlouhodobý proces digitalizace archiválií, zařadily se mezi první paměťové instituce svého druhu v České republice.

Za provozem digitálního archivu stojí uznávaný informatik Martin Hankovec, který mimo jiné vynalezl vlastní souborový formát, na němž byl vystavěn prohlížeč snímků. Rovněž je autorem serveru digitálního depozitáře, umožňujícího správu metadat a zdrojových digitalizátů.

K prvním velkým počinům digitálního archivu patří kompletní zpřístupnění sbírky matrik Jihočeského kraje s necelými sedmi tisíci knihami od 16. do 20. století. Přitom fyzicky představují matriky řadu dlouhou více než 300 metrů.

Vedle matrik se digitalizují i další žádané archivní prameny, sčítací operáty, pozemkové knihy, urbáře, kroniky, ale i mapy a grafiky. Ročně jihočeský digitální archiv navštíví okolo 1,7 milionu uživatelů.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Aleš František Plávek.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související