Kůrovec řádí v jihočeských lesích stále víc. Stojí to peníze drobné vlastníky, města i církev

5. březen 2019

Už se to zdaleka netýká jen Šumavy. Kůrovec je v jihočeských lesích čím dál častější a vlastníkům přidělává práci a hlavně finanční starosti. Dnes už totiž kvůli škůdci počítají spíše ztráty než výnosy.

„Zrovna kácíme zhruba 148 kubíků a je to všechno kůrovec. Jsou to tři roky, co se kůrovec začal objevovat ve větším množství. Počítám, že to ještě tak dva roky bude trvat a po smrku v našich lesích asi nebude památky,“ říká Zdeněk Šmíd ve svém lese u Doudleb.

Vlastní celkem osm hektarů lesa na třinácti místech, až třetinu má napadenou kůrovcem. „Pro majitele je kůrovec velká starost – zajistit to vytěžení, přitom trh je hrozně nasycený a rozřezat všechno na palivo je dneska velká škoda. Navíc, když někdo nemá techniku, od motorové pily po traktor, je obrovský problém si všechno najímat,“ dodává.

Zdeněk Šmíd má výhodu, že je živnostník, takže může pracovní dobu podřídit potřebám péče o les. Kdyby prý měl každý den strávit osm hodin na nějaké pevně stanovené pracovním místě, neměl by šanci jen o víkendech a dovolených všechno zvládat.

Drobný vlastník několika hektarů je teď v podobné situaci jako velké organizace, firmy nebo města, která také mají své lesy. Kůrovcem napadené dřevo je potřeba dostat z lesa pryč a takových lesů je čím dál více.

Kůrovcová kalamita už totiž přesáhla hranice. V roce 2018 se podle ministerstva zemědělství v důsledku extrémního chodu počasí situace ve smrkových porostech dramaticky zhoršila i v přilehlých rakouských spolkových zemích, tedy v Dolním a Horním Rakousku, a také na německé straně v Bavorsku a Sasku.

Dřeva je nadbytek, cena klesá

Problémy má i jihočeské město Bavorov, kterému patří 107 hektarů lesa. Podle starosty Miroslava Fence už se to také odráží v rozpočtu města a na účtě. „Pro letošní rok už jsme dávali do příjmů za dřevo nějakých 850 tisíc, ale naopak ve výdajích je to asi 1 milion 250 tisíc na těžbu a nové zalesnění,“ uvádí.

Dřevorubci museli vykácet i smrky v lese u Nemošic

Tržby si město evidujeme na vlastním účtu, který používá pouze pro potřeby lesního hospodářství. „Za poslední dva roky se účet snížil řádově o jeden a půl milionu, což je dáno těžbou a hlavně tím, že se nám nedaří dřevo prodat za takové finance, jaké bychom si představovali, protože dřeva je všude nadbytek,“ doplňuje Miroslav Fenc.

Také českobudějovické biskupství potvrzuje stoupající ztráty. „Za minulý rok se jednalo zhruba o 40 tisíc metrů krychlových zasaženého dřeva, a to je zhruba o 800 korun levnější na trhu než dřevo zdravé. Jednoduchými počty to dělá ztrátu zhruba 32 milionů korun za rok 2018,“ připomíná mluvčí Miroslav Bína.

Pro nestátní vlastníky příspěvky

Někteří zvládají situaci sami, jiným už docházejí síly a peníze a dříve či později budou hledat pomoc. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého byla všem nestátním vlastníkům lesa posílena podpora z rozpočtu ministerstva, a to v podobě finančních příspěvků.

V reakci na kůrovcovou kalamitu došlo od loňského roku k navýšení sazby u prioritních finančních příspěvků pro přirozenou obnovu, na přípravné dřeviny, meliorační a zpevňující dřeviny. Dále byl zřízen nový finanční příspěvek na ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci.

Majitelé lesů musí po kůrovci vysadit nové stromy. Na oplocení ale chybí peníze

Vlastimil Pekárek má sedm hektarů lesa. Kůrovcová kalamita zaměstnává celou jeho rodinu

Na Dačicku pokračuje likvidace kůrovcové kalamity, majitelé souběžně připravují i obnovu lesů. Na výsadbu a hlavně ochranu mladých stromků ale chybí peníze. Vytěžené dřevo se nedaří prodat.

„V letošním rozpočtu plánujeme vydat na podporu lesního hospodářství nejméně 1,15 miliardy korun, loni to bylo asi 730 milionů. Nestátní vlastníci lesů mohou také v programu rozvoje venkova žádat o peníze na techniku, kromě běžných lesních strojů pro těžbu a soustřeďování dříví jsou od loňského roku podporovány stroje a technologie potřebné v rámci kůrovcové kalamity. Chystáme i nový dotační titul na kompenzaci sníženého hospodářského výsledku, který má sloužit především na obnovu lesních porostů po těžbě,“ vyjmenovává Vojtěch Bílý.

V návaznosti na vládní podporu je i Jihočeský kraj připraven pomoci v boji s kůrovcovou kalamitou. V letošním roce plánuje dotační titul na zřizování oplocenek, protože tuto oblast dotace ministerstva nepokrývají.

Spustit audio

Související