Hasičský buditel Jakub Alois Jindra sepisoval předpisy a také navrhl podobu stejnokrojů pro sbory

V Počátkách visí na jednom z domů pamětní deska, na níž je text tohoto znění: Jakub Alois Jindra – buditel českého dobrovolného hasičstva. Jindra byl synem panského šafáře a narodil se roku 1853 na zámku Bzí u Dolního Bukovska. V Počátkách a později v Kamenici nad Lipou působil jako učitel, v obou městech navíc vyvíjel mimořádnou spolkovou a veřejnou činnost. Nejvíce se však proslavil v hasičství.

Hasičských spolků totiž v poslední čtvrtině 19. století rychle přibývalo, stoupal tedy i počet dobrovolných hasičů a bylo zapotřebí vše nějak řídit a rozvíjet. Proto Jindra organizoval sjezdy hasičstva, sepisoval předpisy nebo vytvářel názvosloví.

Navrhl také jednotnou podobu stejnokrojů pro sbory a označení hodností. Dále se podílel na vzdělávání hasičů, spoluvytvořil první hasičskou učebnici, byl redaktorem hasičských časopisů a psal hesla pro Ottův slovník naučný.

Jako hasičský funkcionář působil na místní, regionální i zemské úrovni. Aktivit měl Jindra skutečně hodně a enormní pracovní vytížení jej nakonec stálo život. Zemřel v sanatoriu ve věku nedožitých 55 let.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Jiří Cukr.

Spustit audio

Související