Do další fáze se posouvá projekt na výstavbu spalovny odpadů ve Vrátě u Českých Budějovic

18. březen 2022 11:32

Příliš velké rozměry, hluk i zátěž pro ovzduší – tyto výhrady mají někteří obyvatelé Nového Vráta u Českých Budějovic k projektu na výstavbu spalovny odpadů v areálu tamní výtopny. Ministerstvo životního prostředí je nevyslyšelo a záměr k přepracování nevrátí. Investor, tedy českobudějovická Teplárna, zřejmě získá kladné stanovisko.

„My se na ten záměr díváme z více pohledů. Vnímáme ho jako problematický z hlediska místa, protože už tady máme celou řadu negativních vlivů. Myslíme si, že je tady potenciál pro zlepšování a tenhle záměr ho jednoznačně porušuje,“ říká Karel Turek, člen výkonného výboru spolku TGM Nové Vráto, který se dlouhodobě staví proti projektu spalovny.

Plánovanou kapacitu až 160 tisíc tun spáleného odpadu ročně považuje za značně předimenzovanou a obává se také nárůstu nákladní dopravy. „Ačkoli je tam vlečka, dalo by se to vozit po kolejích, tak ve skutečnosti se to bude vozit po silnici, nákladními auty ze všech koutů kraje, takže to zase nevnímáme jako něco, co by bylo prospěšné. Říká se, že to bude vyrobené nejlepší technologií, ale ona je to ve skutečnosti druhá nejhorší technologie na zpracování odpadu,“ dodává.

Výhrady k projektu má i ekologické sdružení Arnika. Podle její členky Sarah Ožanové například v dokumentaci k projektu chybí informace o složení zbytků po spalování. „Ta dokumentace má i další nedostatky, například hodnocení zdravotních dopadů provozu spalovny nebo třeba také v nastavení monitoringu toxických látek v okolí,“ vyjmenovává.

Čtěte také

Navzdory osm hodin trvajícímu nedávnému veřejnému projednávání a několika připomínkám se teď ale ministerstvo životního prostředí rozhodlo nevracet záměr k přepracování.

Podle vedení českobudějovické Teplárny půjde v případě chystané spalovny o nejmodernější zařízení svého druhu, které město posune blíže k ekologickému trendu a k zastavení spalování uhlí.

Místopředseda představenstva Teplárny a také místopředseda správní rady společnosti ZEVO Vráto Tomáš Kollarczyk uvádí, že projekt je podložený rozsáhlými studiemi, které prokazují, že veškeré hodnoty budou v normě.

„Celá naše činnost směřuje k tomu, že se teplárna dekarbonizuje a že do budoucna bude využívat lokální paliva, zdroje, které využijeme i v souladu s principy cirkulární ekonomiky tak, abychom za relativně ekonomicky přijatelného konceptu nezatěžovali životní prostředí,“ doplňuje Tomáš Kollarczyk.

Závazné stanovisko k záměru by ministerstvo životního prostředí mělo vydat do konce dubna. Odpůrci projektu teď zvažují, jestli budou podnikat nějaké další kroky.

Spustit audio

Související