Odborníci prohlédli odpadky z domácností. Obec Studená se tak připravuje na zákaz skládkování recyklovatelného odpadu

20. říjen 2021 07:05

Obce a města se připravují na úplný zákaz skládkování recyklovatelných a znovuvyužitelných odpadů. Podle nového odpadového zákona, který začal platit letos v lednu, by na skládce neměly končit už v roce 2030.

Obce proto postupně analyzují, co jejich obyvatelé vyhazují, a hledají způsob, jak lidi k důslednému třídění motivovat. Ve Studené na Jindřichohradecku se do odpadků ponořili odborníci na jejich třídění.

Na prostranství před hasičskou zbrojnicí ve Studené vysypali půl tuny směsného komunálního odpadu. „Vezmeme pytel a rozbalíme. Když je pytel těžký, tušíme, že je tam hodně bioodpadu, protože ten je vždycky nejtěžší,“ popisuje projektový manažer Petr Novotný.

Obec svezla 500 kilogramů odpadu ze třech různých lokalit, aby byly zastoupené rodinné i bytové domy. „Téměř žádné PET lahve tady nejsou. To znamená, že občané dobře třídí plasty. Je tady minimum papíru, nejsou tady noviny, časopisu, výjimečně nějaký leták. Ten odpad, který už se běžně třídí, je tedy vytříděný dobře,“ ukazuje Petr Novotný.

Vytřídění odpad odborníci z firmy JRK pečlivě zváží. „Dneska jsme zjistili, že je v odpadcích obrovský podíl bioodpadu, to znamená zelenina z přípravy jídel a prošlé potraviny, pečivo, maso a tak dále. Odhaduji, že to bude 40 až 50 procent celé hmotnosti,“ uvádí Petr Novotný.

Čtěte také

Bioodpad, který společně s komunálním skončí na skládce, při rozkladu uvolňuje metan. Ten v atmosféře způsobuje skleníkový efekt.

Nejen ekologický, ale i ekonomický problém v nedostatečném třídění odpadu vnímá starosta Studené Pavel Škoda. „Pro nás jsou to hlavně peníze, protože my dneska vybíráme od občana 700 korun jako poplatek za popelnici, ale další třetinu ještě doplácíme, protože to nestačí,“ připomíná.

I proto Studená navázala s firmou JRK spolupráci a společně s ní se snaží najít nejvýhodnější postupy, jak lidi k důslednému třídění motivovat. „Fyzické analýzy odpadu budou známy zhruba za 14 dní, tehdy máme i uzávěrku dotazníkového šetření. Předpokládáme, že v polovině listopadu budeme mít výstupy, na základě kterých se můžeme bavit o dalších strategických krocích,“ potvrdila regionální manažerka společnosti Veronika Marešová.

Motivovat obyvatele ke třídění odpadu chce Studená i osvětou. S tou začala už při samotné analýze komunálního odpadu. Odborníky při jeho třídění sledovaly i děti z místní základní a mateřské školy.

Spustit audio

Související