Začíná to drobnostmi, ale někdy děti opravdu týrají své staré rodiče. Pomoc nabízí Bílý kruh bezpečí

6. únor 2023

Bílý kruh bezpečí u nás pomáhá už přes 30 let. Když se podíváme do jeho historie, tak například v roce 1993 poprvé inicioval změny v legislativě ve prospěch obětí trestných činů. O deset let později se angažoval hlavně v problematice domácího násilí. V roce 2013 zvolil jako ústřední téma „zvlášť zranitelné oběti“. V současné době zahajuje kampaň Otevřené oči.

Na co chce heslo „Budu mít oči otevřené“ upozornit? „Je to osvětová kampaň proti násilí a kampaň, která má připomenout práva obětí trestných činů. Může jít o násilí nejrůznějšího druhu, dokonce o násilí na dětech, na LGBT komunitě, seniorech nebo lidech postižených,“ odpovídá Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast a dobrovolná vedoucí pobočky Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích.

Právě lidé se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním, senioři a děti patří k nejzranitelnějším, do značné míry bezmocným, obětem. I proto bývají jejich příběhy podle Lucie Kozlové smutné. „Dost často se nyní setkáváme s osudy seniorů. Dochází k týrání starých lidí v rodinách. Oni obvykle mají obavu oznámit nepřístojné situace, protože je to ve vlastní rodině, tyrany jsou jejich příbuzní, leckdy jsou to jejich dcery, synové. Ale když už se odhodlají a přijdou, většinou ty příběhy mají šťastný konec,“ říká.

Nejdřív třeba jen nepodají brýle

Senioři ale často dlouho váhají, jestli to, co zažívají, už je týrání, anebo jestli si to sami zavinili. „Často od nich slýcháme omluvy: Já jsem už pomalý, všechno mi dlouho trvá, můj syn, dcera už na to nemají nervy, pečují o mě, starají se, je toho na ně moc. Když se ale potom toho seniora ptáte dál, zjistíte, že například žije o chlebu a vodě, že ho zamykají doma, nedávají mu peníze, nepodávají mu léky,“ upozorňuje Lucie Kozlová z Bílého kruhu bezpečí.

Jako odstrašující případ uvádí příběh starších manželů, které týraly obě jejich děti. „Tam se to vyhrotilo až k fyzickému násilí. Nicméně dopadlo to dobře, přestěhovali jsme je přes celý kraj na neznámé místo a dnes žijí spokojeně,“ vypráví.

Týrání seniorů podle ní leckdy začíná drobnostmi. „Nepodají jim brýle, nepodají kompenzační pomůcku, třeba berle, chodítko a podobně. Jenže senior je odkázaný opravdu jenom na toho člověka, který se o něj bezprostředně stará, a tak to může být velice smutné. Chci ujistit všechny seniory, kterým se toto děje, že to opravdu není v pořádku. I když je to v jejich vlastní rodině a od jejich vlastních dětí a příbuzných,“ zdůrazňuje Lucie Kozlová.

Zkušení psychosociální terapeuti a krizoví interventi v Bílém kruhu bezpečí velmi dobře poznají, jestli se příběh zakládá na pravdě. „Že by přišel člověk, který má možná bájnou lhavost, to se stává zřídkakdy. Skutečně, když už se senior odhodlá a přijde, tak je tak zoufalý, že tu pomoc potřebuje,“ dodává vedoucí českobudějovické pobočky.

Čtěte také

Svým klientům, kteří mohou zůstat i v anonymitě, doporučují pracovníci Bílého kruhu bezpečí podat trestní oznámení. Sami mají oznamovací povinnost v případě dětských obětí násilných činů. Co se týče seniorů, ti své příbuzné většinou udávat nechtějí. „Nicméně jsme tu i pro lidi, kteří se rozhodli trestní oznámení nepodat. Jejich situaci intenzivně řešíme, případně v řešení pomáháme,“ ubezpečuje Lucie Kozlová.

Lidé, kteří v takových a podobných příbězích žijí, najdou kontakty na všechny pobočky Bílého kruhu bezpečí na stránkách bkb.cz. V Českých Budějovicích mohou navštívit pobočku v Riegrově ulici 51. „A kdyby ani to nepřicházelo v úvahu, vždycky mají možnost zavolat na krizovou linku, která je k dispozici čtyřiadvacet hodin denně na čísle 116 006,“ připomíná Lucie Kozlová.

Bílý kruh bezpečí pomáhá po celé republice a nejenom seniorům. Na zmiňovanou linku můžou oběti trestných činů, jejich blízcí, pozůstalí nebo svědci volat odkudkoli. Z ústředny je operátor přepojí do poradny nejbližší jejich bydlišti.

Celý rozhovor o Bílém kruhu bezpečí s vedoucí českobudějovické pobočky Lucií Kozlovou si poslechněte online.

Spustit audio

Související