V rakouských Korutanech stojí nejdelší středověké hradby s vodním příkopem v Evropě

Nejkrásnější vyhlídka na město je ze stezky kolem hradeb a vodního příkopu

Friesach patří mezi nejstarší města Korutan. Leží v údolí řeky Metnitz a byl důležitým tranzitním místem obchodní cesty z Vídně do Benátek. Najdete tu nejdelší dochované hradby s vodním příkopem v Evropě.

Jako jedno z mála měst se Friesach ukazuje ještě dnes ve své středověké původní podobě. Městské obranné hradby jsou 820 metrů dlouhé a kromě nich město zdobí hrady, kostely a klášter.

„Lidé ve Friesachu neměli v 19. století peníze na to, aby hradby zbourali a postavili nové. Hradby zůstaly zakonzervované bez velkých úprav a změn až dodnes, což nás velmi těší, protože nám zůstaly jako dědictví a my tady teď tuto v Evropě jedinečnou středověkou stavbu máme,“ říká průvodkyně Helga Steger.

Město podobně jako celé Korutany zatím nepatří mezi masově vyhledávané turistické cíle. Průvodkyně tu upozorňuje například na jeden z nejhezčích výhledů. „Člověk vidí starý most a původní bránu do města a impozantní hradby s cimbuřím. A když pohlédnete na severozápad, tak vidíte, že tam hradby končí,“ ukazuje.

V minulém století v příkopu nebyla voda, ale se místním se podařilo ji znovu přivést z řeky. „To je důležité, protože tlak vody z příkopu drží hradby,“ vysvětluje Helga Steger.

Z největšího krasového pramene v Evropě vyvěrají miliony litrů vody denně

Pießling Ursprung je největší krasový pramen v Evropě. Voda teče z alpského masivu v jižní části Horního Rakouska v regionu Pyhrn-Priel

Pießling Ursprung je největší krasový pramen v Evropě. Voda vytéká z alpského masivu v jižní části Horního Rakouska v regionu Pyhrn-Priel. Dříve poháněla mlýny, využívali ji kováři i výrobci kos na sečení trávy.

Pár desítek metrů od hradeb stojí mohutná románsko-gotická trojlodní bazilika z 12. století. „Když se rozhlédnete, zaujmou vás mohutné románské sloupy, střecha postavená v gotice a dvě věže v průčelí,“ vyjmenovává průvodkyně.

Každá epocha zanechala na kostele nějakou stopu. „Nahoře je vyobrazený svatý Bartoloměj, patron města, dole je nanebevzetí Panny Marie. Umělecky nejzajímavější jsou v kostele gotické skleněné výplně oken, v té době bylo sklo velmi drahé, a nádherné je, když přes sklomalby proudí sluneční světlo a barevně rozsvítí kostel,“ doplňuje Helga Steger.

Srdcem starého města je náměstí Hauptplatz s mramorovou renesanční kašnou z roku 1563. „Dříve tady byly trhy, lidé se zde potkávali, komunikovali spolu a uprostřed bylo místo k setkání i vedle kašny. Je jednou z nejkrásnějších renesančních fontán v Rakousku, byla vytvořená pro zámek Tanzenberg a v roce 1802 jí koupil místní lékárník a našel pro ní krásné místo na náměstí,“ uzavírá Helga Steger.

autor: Mária Pfeiferová
Spustit audio

Související