V Radonicích byla tvrz, o které dnes nic nevíme. Podle pověstí se propadla do pekla

20. srpen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Na jižní okraji vesnice Radonice stávala tvrz. Nic po ní však nezůstalo a i její historie je velkým tajemstvím

Na zbytky vodního příkopu s temnou vodou a násep narazíte na jižním okraji vesnice Radonice u Dolního Bukovska. Kdysi tu stávala tvrz. Uzavírala podlouhlou náves a vévodila celé vesnici. Dnes po ní ale nic nezbylo a i historie zůstává tajemstvím.

„O historii radonické tvrze vlastně vůbec nic nevíme. Neexistuje v žádných písemných pramenech, není žádný záznam, můžeme vycházet pouze z archeologických dokladů. Našly se tu keramické střepy datované do 13. až počátku 15 století. To je asi doba, kdy tady tvrz stála a fungovala. Můžeme se tedy domnívat, že zanikla někdy za husitských válek,“ říká Jan Ciglbauer, publicista, který se zabývá historií.

V písemnostech není připomínán ani žádný zeman nebo jiný šlechtic, který by měl odtud pocházet. „Sice existují šlechtici z Radonic, ale vždy se jedná o úplně jiné Radonice. Historik Daniel Kovář se proto domnívá, že to mohla být pohraniční ochranná tvrz rožmberského panství. To by odpovídalo i tomu, že za husitských válek zanikla,“ dodává Jan Ciglbauer.

Právě to, že historie tvrze v Radonicích není známá, dalo vzniknout celé řadě lidových pověstí. Ve většině z nich se o tvrzi mluví jako o propadlé - do pekla, do země nebo do bažiny, a to kvůli zpychlému panstvu.


Radonice
Vesnice leží mezi Ševětínem a Dolním Bukovskem na Českobudějovicku. Oficiálních záznamů není mnoho, první písemná zmínka o samotné vesnici pochází z roku 1541. Je zde evidovaných 49 adres a trvale tu žije zhruba 100 obyvatel. Tvrz stávala na jižním okraji, místo dnes působí docela tajemně, zvláštní atmosféru mu dodávají například stromy plazící se po zemi.

„Může to odrážet i nějakou historickou zkušenost, třeba že tvrz měla podzemí, podsklepení, které se později zasypalo. Odtud může pramenit ta informace, že se tvrz propadla. Dokonce na starých mapách je tohle místo opravdu označované jako propast, za propadlem a podobně,“ připomíná Jan Ciglbauer.

Tajemnou atmosféru místu dodávají stromy, které tu rostou. Jsou křivolaké a plazí se po zemi. „Připomíná to spíš takový lužní podmáčený les. I jedna z pověstí říká, že tvrz byla postavena na močále na dubových pilotech. Když ji jeden zeman koupil, udělal velkou slavnost, kde se hodně pilo, hodovalo a hlavně tančilo, jeden z pilotů praskl a tvrz se propadla do bažiny,“ vypráví publicista.

Podle další pověsti v Radonicích kdysi žil zeman, který chtěl být nejbohatším šlechticem. Upsal tedy svou duši ďáblu, který mu slíbil, že kdykoli se přižene bouřka, do tvrze budou padat zlaťáky. Zeman vlastní krví stvrdil smlouvu, v níž stálo, že až se jednou tvrz naplní zlaťáky až po střechu, tak i se zemanem propadne peklu. Zeman si myslel, že kdykoliv se přižene bouře, stihne příval zlata rychle utratit, nicméně bouře přišla už druhý den, byla velmi silná a trvala celou noc. Zeman tak i se svou tvrzí velmi rychle skončil v pekle.

Spustit audio