U Římova by mohla vzniknout další vodní nádrž, spotřeba vody v kraji totiž poroste

16. květen 2020 14:46

Extrémní sucha posledních let vedou vodohospodáře k plánům na posílení zdrojů pitné vody. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo plán výstavby nových vodních nádrží na zhruba třiceti lokalitách.

V jižních Čechách by kousek od největšího zdroje pitné vody v kraji, nádrže Římov, mohla vzniknout další, a to v Chlumu na Malši. O její stavbě začali technici uvažovat už v 80. letech minulého století.

„To, co v současné době projednáváme se starosty všech dotčených obcí, je zařazení nové lokality pro výstavbu vodní nádrže Chlum na Malši u Kaplice do strategického dokumentu,“ uvádí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Lokality obsažené ve strategickém dokumentu mají určitý stupeň územního hájení, aby v případě potřeby mohla začít příprava samotné stavby. „Účelem této nádrže je posílení vodních zdrojů vodárenské nádrže Římov a vůbec celé jihočeské vodárenské soustavy,“ vysvětluje Petr Kubala.

Vzhledem k současnému suchu, které se navíc neustále zhoršuje, chtějí být vodohospodáři připravení na nejhorší. Podle aktuálních úvah by ale měla mít vodní nádrž Chlum na Malši výrazně menší kapacitu, než se kterou se počítalo v plánech z 80. let minulého století. „Tehdy byl ovladatelný prostor zvažován o objemu zhruba 65 milionů metrů krychlových, zatímco současný návrh počítá s objemem zhruba na úrovni 24 milionů krychlových,“ upřesňuje Petr Kubala.

Zatím není jasné, zda pouhá příprava stavby začne za deset, dvacet nebo padesát let. Vše by mohla urychlit potřeba navyšování zdrojů pitné vody, která se logicky odvíjí od stále většího sucha a nedostatku srážek. „To je nyní těžko předjímat, v každém případě hovoříme opravdu o desítkách let,“ říká generální ředitel Povodí Vltavy.

Čtěte také

Podle studie, kterou si nechal vypracovat Jihočeský vodárenský svaz, poroste spotřeba vody v kraji do roku 2050 až o dvojnásobek ze současných 16 milionů metrů krychlových na více než 30 milionů metrů krychlových.

Roli v tom hraje například stavba dálnice D3 a s ní související rozvoj přilehlých obcí a firem. „Dalším podkladem byla analýza územních plánů vybraných měst a jejich rozvojového potenciálu. To společně s prognózou suchých let vede k potřebě posílit současnou kapacitu vodárenské nádrže Římov. Vodohospodářské stavby se plánují na léta dopředu a nemůžeme si dovolit v této situaci zaspat,“ připomíná ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ.

I přes současné sucho zatím kapacita římovské nádrže plně dostačuje. Podle Antonína Prince ale vodohospodáři pozorují velký úbytek podzemních vod i na některých menších tocích. Největší problémy mají malé obce, které jsou závislé na mělkých vrtech a chybí jim napojení na větší zdroje.

Spustit audio

Související