Poznatky českých vědců získané při výzkumu ostatků svatých začali využívat plastičtí chirurgové

15. květen 2023 15:17

Nová verze softwaru dokáže pomoct vážně nemocným nebo zraněným pacientům při plastických operacích. Na zlepšení brazilského počítačového programu se podíleli čeští vědci, kteří s jeho pomocí zkoumali kosterní ostatky českých světců. V současnosti software využívají lékaři ve dvaceti zemích světa.

Program využívá fotogrammetrii, což je univerzální a zcela neinvazivní metoda pro rekonstrukci tvarů, měření rozměrů a určování polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografiích. Je tedy možné nafotit ze všech úhlů například část lebky a následně vytvořit ve specializovaném softwaru virtuální 3D model.

Čeští vědci před dvěma lety zveřejnili výsledky výzkumu, při kterém s využitím tohoto programu zrekonstruovali pravděpodobnou podobu svaté Ludmily a dalších světců. Někteří archeologové ale jejich závěry zpochybnili, proto vědecký tým pokračoval ve výzkumu, aby ho podložil novými důkazy.

V průběhu posledních dvaceti měsíců vědci opakovaně analyzovali metodiku rekonstrukce obličeje svaté Ludmily a také prostudovali stovky archivovaných CT skenů z nemocnic. Nově pak definovali některé vzájemné vztahy mezi kostí a měkkými tkáněmi na obličeji člověka.

Čtěte také

Na jejich základě svoje poznatky nejenom ověřili, ale ještě rozšířili o nové. Možnosti jejich využití v plastické chirurgii publikovali v renomovaných světových vědeckých časopisech.

Při novém zkoumání a dokumentaci kosterních ostatků svaté Ludmily a Zdislavy vědci zdokonalili metody přesné fotogrammetrie a videogrammetrie. Díky novější verzi softwaru je teď možné vytvořit virtuálního dárce v 3D designu a vyrobit podle něj téměř dokonalý implantát.

Skenování povrchu a chirurgického plánování umožňuje studovat každého pacienta a jeho anatomii mnohem úplnějším způsobem. Lékaři tak mají k dispozici například vady na kůži, drobné nuance. Program se dá využít i při pátrání po pohřešovaných osobách, jejichž ostatky kriminalisté objevili.

Vědecký tým nyní pracuje na dalších projektech. V příštím roce představí například podobu olomouckých Přemyslovců, takzvaného bojovníka z Pražského hradu a svatého Vojtěcha.

Spustit audio

Související