Pozůstatky osídlení z první poloviny 13. století našli archeologové v trase budoucí silnice mezi Budějovicemi a Včelnou

23. červenec 2021 08:20

Další dopravní stavba v okolí Českých Budějovic umožnila archeologům z Jihočeského muzea odkrýt nevšední objev. Pod trasou budoucí Jižní tangenty nedaleko obce Včelná našli pozůstatky osídlení z první poloviny 13. století, tedy ještě starší, než je samotné krajské město.

Čerstvý nález podporuje novou hypotézu odborníků, že prvními obyvateli Budějovic po založení v roce 1265 se stali právě i lidé z osad směrem na jih od soutoku řek Malše a Vltavy.

„Stavba odkryla zbytky osídlení nejspíše z první poloviny 13. století, to znamená před založením města České Budějovice. Odpovídají tomu keramické zlomky, které jsme vyzvedli z jednotlivých objektů. Objektů je celkem deset, z toho tři větší sídlištní,“ říká archeoložka Zuzana Thomová z Jihočeského muzea pod železniční tratí mezi Českými Budějovicemi a Včelnou, kde vzniká nová silnice.

Na trase budoucí silnice mezi Českými Budějovicemi a Včelnou pracují archeologové

Všimnout si, že výkopy skrývají něco zajímavého, je podle ní snadné. „Ty objekty jsou zahloubeny do podloží a mají jinou barvu. Na tomto místě je podloží takové rezavé, písčité a objekty mají úplně černou, tmavou výplň,“ ukazuje.

Archeologové se domnívají, že na místě bylo sídliště, které zaniklo, a jeho obyvatelé odešli do vznikajících Českých Budějovic. „Je to prozatím jen pracovní hypotéza. Historici předpokládají, že obyvatelstvo do Budějovic přišlo z dnešního Bavorska, ale zdá se, že velkou část tvořili lidé, kteří žili kolem toho místa,“ dodává Zuzana Thomová.

Z výkopů vyzvedli archeologové keramiku. „Tady máme například krásný okraj tuhové zásobnice. To byly takové ty velké nádoby, ve kterých se skladovaly věci, které nesměly navlhnout, třeba sůl. U tuhové zásobnice je v keramické hmotě přidaný grafit. To odpovídá první polovině 13. století,“ uvádí Zuzana Thomová.

Stavba Jižní tangenty má skončit v roce 2023. Nová bezmála tříkilometrová silnice spojí hlavní tah na Český Krumlov s dálničním sjezdem u Roudného. S výzkumy budou archeologové pokračovat i v dalších částech této propojky.

Spustit audio

Související