Kůrovec zatím lesy na jihu Čech neohrozí. Díky chladnějšímu jaru je lýkožrouta po prvním rojení méně

14. květen 2022 07:11

V lesích na jihu Čech vylétla první generace kůrovce. Zatím nebude tak silná jako v předcházejících letech. Lesníci to zjistili podle nálezů v odchytových zařízeních. Kůrovcová kalamita sice skončila, těžby ale budou pokračovat.

„Přicházíme k lapači, zařízení, kterým kontrolujeme výskyt kůrovce v dané lokalitě. Je tam feromon, který jsme tam dávali zhruba před třemi týdny,“ ukazuje jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník v Píseckých horách.

„Pozorujeme, že lýkožrout smrkový se rojí. Je třetí den od kontroly hajného, který to tady poznamenal, a jsou desítky kusů náletů. Není to nějaký kalamitní stav, ale lýkožrout smrkový v našich lesích pořád je. Už v loňském roce jsme zaznamenali, že snad dochází ke zlomu a kůrovcové hmoty bude ubývat,“ uvádí Václav Zámečník.

Společnost Lesy a rybníky města České Budějovice letos do některých smrkových porostů, které zbyly po kůrovcové kalamitě, lapače a lapáky už nedávala. „V lokalitách Budějovické pánve jsme k rozmisťování lapačů nepřistoupili, měli jsme obavy, že bychom si toho kůrovce naopak spíš přilákali na zbytek probírkových porostů,“ potvrzuje vedoucí výroby Ladislav Laluch.

Čtěte také

„V současné době tedy i díky počasí lapače zatím neumisťujeme, ale v jiných porostech mimo Budějovickou pánev kontrola stále probíhá. Pomáhají nám srážky, které spadly. Kůrovec se nerozmnožuje a žádná kalamita zatím nehrozí,“ dodává.

I přesto, že lesníci v minulých letech kvůli kůrovcové kalamitě několikanásobně překročili plánovanou těžbu, i letos těžit budou. „Myslím, že jsme udělali dobře, když jsme v minulých letech opravdu těžili jenom smrkové souše a napadené stromy a nechávali jsme ostatní dřeviny stát. Počítali jsme s tím, že při větrech to bude padat, bude to náročnější, ale máme teď alespoň co prodávat,“ říká Václav Zámečník.

Hlavním úkolem lesníků ale bude především zalesňování. Holin po kůrovcové těžbě je totiž stále dost.

Spustit audio

Související