Městské lesy Dačice se po kůrovcové kalamitě zaměří na vlastní pěstování stromků, převzaly lesní školku u Českého Rudolce

18. říjen 2021 14:00

Kůrovcová kalamita byla pro společnost Městské lesy Dačice téměř likvidační. Nízké výkupní ceny kůrovcového dřeva a nedostatek sazenic na obnovu mýtin nebyly pro jeden z nejpostiženějších regionů nejlepší kombinací.

Městská společnost se ale výzvě dokázala postavit. Nově převzala do své správy čtrnáctihektarovou lesní školku, ze které bude sazenicemi zásobovat nejen lesy, které spravuje, ale jejich prodejem začne i vydělávat.

Veřejná soutěž, ve které město Dačice lesní školku Vostezy u Českého Rudolce koupilo, byla vlastně impulzem k dalšímu rozvoji městské společnosti. „Až na základě tohoto výběrového řízení, jsme o tom začali přemýšlet. I v případě, že by to nedopadlo v náš prospěch, bychom se zamýšleli nad vybudováním vlastní školky na nějakých pozemcích ve vlastnictví města,“ říká místostarosta Dačic Jiří Baštář.

Lesní školku koupilo město za zhruba 16 milionů korun. „V této částce jsou jak nemovité, také movité věci i rozpracované sazenice. Vlastní nemovité věci byly v hodnotě zhruba osm milionů korun,“ uvádí starosta.

Čtěte také

Lesní školku společnost převzala i s jejími původními zaměstnanci. „Ti lidé jsou, dalo by se říci, největší poklad té školky, protože jejich zkušenosti jsou nepřenositelné. Zaměstnat tady nové lidi a všechno je učit by byl obrovský problém,“ vysvětluje jednatel Městských lesů Dačice Kamil Kupec.

Každoroční produkce sazenic ve školce Vostezy u Českého Rudolce přesahovala jeden milion kusů. Jsou tady buky, duby, javory, ale také modříny, douglasky nebo smrky. „Polovinu produkce spotřebujeme pro nás a polovina je určena na prodej,“ říká Kamil Kupec.

„Ještě je jedna školka u Studené, která má rozlohu zhruba jeden hektar a je to takové odloučené pracoviště. Slouží především pro pěstování smrku a máme v úmyslu zde pěstovat smrk z genetické základny pro Javořici. Javořice je totiž bohužel v současné době poměrně výrazně napadena kůrovcovou kalamitou a my se domlouváme s Lesy České republiky, že bychom pro ně tento smrk pěstovali,“ doplňuje.

Společnost Městské lesy Dačice podle jeho slov v letošním roce zasadí ve svých lesích více než 200 tisíc stromků. Ještě zhruba 600 tisíc ale bude stále chybět k tomu, aby zalesnila všechny plochy.

Spustit audio

Související