Jiří Březina starší: Pokrok zastavíš

12. duben 2021

Říká se, že pokrok nezastavíš, a opravdu na první pohled se zdá, že se všechno kolem nás neustále vyvíjí a mění k lepšímu.

Když přijdete s malým dítětem k zapomenuté telefonní budce, máte už problém s vysvětlováním, k čemu byla dobrá.nDalší generace rodičů bude nejspíš stejné otázce čelit u pavučinami obalené benzinové pumpy, protože auta s tím hlučným páchnoucím pohonem už budou k vidění jen na srazech veteránů.

Považujeme příchod dokonalejších a lepších věcí za samozřejmý a někdy reptáme, jak dlouho to všechno trvá a kde jsou ty hodinky s vodotryskem.

Neuvědomujeme si přitom, že pokrok není samozřejmý a že v dějinách se objevují momenty, kdy se nejen zastaví, ale dokonce zařadí zpátečku.

Stará římská zeď na anglickém pobřeží

Jednu takovou zpátečku jsem mohl vidět na vlastní oči u staré zdi na anglickém pobřeží. Ta zeď patřila k staré pevnosti a pamatuje dlouhá staletí dobývání, ničení, budování a oprav. Na jednom místě je do hloubky obnažená výkopem, aby byly vidět všechny vrstvy, ze kterých vznikala. Shora dolů se střídají hrbaté vrstvy primitivního středověkého zdiva z neopracovaného kamení, lišící se jen stupněm rozpadu.

A úplně dole pod tím vším najednou vidíte červené cihly. Tu pevnost totiž založili Římané a zbylo po nich cihlové zdivo, dokonale rovné a zachovalé, svítící spárami z nesmrtelné římské malty, kterou dodnes neumíme napodobit. Římská zeď budí dojem, že ji postavili někdy předloni a novější vrstvy proti ní vypadají jako zbytky dětské hry na zedníka.

Při čtení novinových zpráv si na tu zeď občas vzpomenu.

autor: Jiří Březina starší | zdroj:
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?