Jan Cempírek: O milencích

24. květen 2022

Měsíc květen je o kytičkách... a o milencích. Recepty na bujnou zahradu přenechám jiným, ale o milencích a milenkách bych teď v máji pohovořit chtěl. Nikoliv ve smyslu erotickém, ale lingvistickém.

Vždyť třeba i takový Karel Čapek filozofoval: Víte, kdo je nejbohatší?Milenci; pro celou spoustu věcí, které si beztrestně přisvojují. „Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš tam v našem lese!“ Těm nestydům stačí, aby tamtudy jednou šli, a už je to jejich! čílil se na oko přísně před sto lety český literární gigant Čapek.

Stopu mileneckých citů a dramat najdeme rovněž v ustálených frázích. Například takové rčení o-sto-šest. Jeho vznik je totiž doslova romantický. Jistý řídící učitel Ladislav Malý se roku 1880 přel u piva se svým kamarádem, zda ztepilé děvče, do něhož se zakoukal, podlehne za jeho zády svodům přítele, známého proutníka.

Sázka měla rozhodnout. Ti dva ji uzavřeli 1. února a velké finále na seně nebo na mezi se mělo odehrát nejpozději do sv. Jana Nepomuckého. To jest do 16. května, a to jest, ano, správně, za nejdéle sto šest dnů! Olé!

Cudné panny v těch blažených letech byly skutečně morálně pevné, a svůdce-sázkař měl tedy čas čepýřit se, svádět a tokat opravdu jen velmi, velmi limitovaný. Zda dívka odolala, či podlehla – nevíme. Ovšem pro okolí byl tento závod na sto šest dní natolik vzrušující, že o něm psaly i Humoristické listy a sousloví o-sto-šest se v češtině natrvalo usadilo jako rčení velkého, skutečně velkého chvatu.

Tolik tedy o milencích v jazyku českém a obloukem se vracím na začátek povídání. Měsíc květen je o kytičkách... a o milencích. Což krásně spojuje jedna starodávná lidová moudrost: „Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou; chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou; chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.“

Láskyplné jaro přeje Jan Cempírek alias Halina Pawlowská!

autor: Jan Cempírek | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser