Jan Cempírek: O milencích

24. květen 2022

Měsíc květen je o kytičkách... a o milencích. Recepty na bujnou zahradu přenechám jiným, ale o milencích a milenkách bych teď v máji pohovořit chtěl. Nikoliv ve smyslu erotickém, ale lingvistickém.

Vždyť třeba i takový Karel Čapek filozofoval: Víte, kdo je nejbohatší?Milenci; pro celou spoustu věcí, které si beztrestně přisvojují. „Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš tam v našem lese!“ Těm nestydům stačí, aby tamtudy jednou šli, a už je to jejich! čílil se na oko přísně před sto lety český literární gigant Čapek.

Stopu mileneckých citů a dramat najdeme rovněž v ustálených frázích. Například takové rčení o-sto-šest. Jeho vznik je totiž doslova romantický. Jistý řídící učitel Ladislav Malý se roku 1880 přel u piva se svým kamarádem, zda ztepilé děvče, do něhož se zakoukal, podlehne za jeho zády svodům přítele, známého proutníka.

Sázka měla rozhodnout. Ti dva ji uzavřeli 1. února a velké finále na seně nebo na mezi se mělo odehrát nejpozději do sv. Jana Nepomuckého. To jest do 16. května, a to jest, ano, správně, za nejdéle sto šest dnů! Olé!

Cudné panny v těch blažených letech byly skutečně morálně pevné, a svůdce-sázkař měl tedy čas čepýřit se, svádět a tokat opravdu jen velmi, velmi limitovaný. Zda dívka odolala, či podlehla – nevíme. Ovšem pro okolí byl tento závod na sto šest dní natolik vzrušující, že o něm psaly i Humoristické listy a sousloví o-sto-šest se v češtině natrvalo usadilo jako rčení velkého, skutečně velkého chvatu.

Tolik tedy o milencích v jazyku českém a obloukem se vracím na začátek povídání. Měsíc květen je o kytičkách... a o milencích. Což krásně spojuje jedna starodávná lidová moudrost: „Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou; chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou; chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.“

Láskyplné jaro přeje Jan Cempírek alias Halina Pawlowská!

autor: Jan Cempírek | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...