Vědci objevili v pohoří Kavkaz patnáct nových druhů jepic, odhalili i jejich původ

26. únor 2020 09:14

Přes deset let trval výzkum jepic v pohoří Kavkaz. Členy mezinárodního týmu byli i entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Pomocí analýzy DNA prokázali, že vznik tohoto hmyzu se datuje do třetihor, kdy byl Kavkaz ještě ostrovem.

„Tady máme nový druh jepice. Pochází ze severního Íránu z pohoří Alborz, jde o skupinu, která se vyskytuje ve vysokohorských potocích a řekách. Obývá poměrně extrémní stanoviště, jako jsou ledovcové potoky,“ ukazuje v laboratoři jeden z patnácti nově objevených druhů jepic entomolog Ľuboš Hrivniak.

Těmto podmínkám je uzpůsobený i organismus hmyzu. „Žaberní aparát je přizpůsoben životu v silném proudu. Žábry vytváří takový přísavný disk, kterým se jepice uchytí na substrát, a silný proud je neunáší,“ popisuje entomolog.

Pohoří Kavkaz je unikátní tím, že se nachází v blízkosti dvou moří, Kaspického a Černého. Patří také k neprobádaným oblastem. „Je to unikátní oblast s takzvaným vysokým endemismem. To znamená, že se tam vyskytuje mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří už nežijí nikde jinde na světě,“ připomíná  Ľuboš Hrivniak.

Přestože vědci vědí, jaké druhy na Kavkazu v současnosti žijí, o jejich původu mají málo informací. „Právě to je jedna z otázek, které jsme se snažili objasnit naším výzkumem,“ potvrzuje Ľuboš Hrivniak.

Čtěte také

K objasnění původu podle entomologa Pavla Sroky pomohla DNA objevených jepic. „Stáří linií těch našich skupin jepic spadá zhruba do konce třetihor, kdy došlo k vzniku řady nových druhů. Souviselo to se vznikem Kavkazského pohoří jako takového,“ uvádí.

Nejvíce druhů je dnes možné najít na takzvaném Velkém Kavkaze, nejvyšší části pohoří. „Podařilo se nám zjistit, že část druhů, které tam dnes nalézáme, na tom místě skutečně i vznikla, a to v době, kdy byl Velký Kavkaz ještě ostrovem v dnes už zaniklém moři. Další část druhů se tam dostala později z okolních pohoří,“ říká Pavel Sroka.

Objevem nových druhů jepic práce entomologů nekončí. „Naším dalším krokem bude propojení Kavkazu a centrální Asie, protože výsledky ukázaly, že nejbližší předek námi studované skupiny se vyskytuje právě ve střední Asii,“ nastiňuje Ľuboš Hrivniak.

Právě ve střední Asii a v dalších neprozkoumaných částech Kavkazu bude výzkum tohoto mezinárodního týmu pokračovat.

Spustit audio

Související