Území u zaniklé obce Pohoří na Šumavě v srdci Novohradských hor se stane přírodní památkou

28. březen 2023 11:35

Na seznam více než 200 zvlášť chráněných území v Jihočeském kraji letos přibyde minimálně jedno další. Plochu o celkové rozloze přes 155 hektarů u zaniklé obce Pohoří na Šumavě v Novohradských horách chce Jihočeský kraj prohlásit za přírodní památku. Cílem je především ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů.

Nová přírodní památka Pohoří na Šumavě má začínat u břehu nádrže, hned na druhé straně je rozlehlá louka plná chráněných rostlin a živočichů, která se také stane součástí. „Dotazovali jsme se hlavně vlastníků nemovitostí a ti víceméně souhlasí s tím, že tam potom bude omezení ve výstavbě a podobně. Stejně se tam stavět nedá, jsou tam mokřady, rašeliniště,“ říká Jiří Křiklava, starosta Pohorské vsi, pod kterou Pohoří na Šumavě spadá. Se záměrem vyznačení nové přírodní památky podle něj souhlasí i vedení obce.

Návrh vyvěsil Jihočeský kraj na své úřední desce. „Již před časem nařízením vlády vznikl nárok na ochranu tohoto území a my jako kraj, který potom bude mít na starosti péči, nyní tohle nařízení vlády stvrdíme tím, že fakticky vyhlásíme přírodní památku,“ vysvětluje náměstek hejtmana František Talíř.

V daném území se podle ochránců přírody vyskytuje několik vzácných ptačích druhů, například tetřívek obecný, jeřábek lesní nebo chřástal polní. Z obojživelníků pak třeba čolek horský. „Vyhlášení přírodní památky je krokem k tomu, abychom Novohradské hory uchránili nejen pro chráněné druhy, ale i pro místní obyvatele,“ dodává František Talíř.

Čtěte také

V blízkém okolí zaniklé obce Pohoří na Šumavě už jsou vymezené čtyři přírodní památky, převážně vyhlášené na počátku 90. let minulého století. Nově chráněné lokality s nimi budou úzce sousedit.

A právě to kritizuje publicista Milan Koželuh, který se dlouhodobě zabývá historií a přírodou Novohradských hor. „Dneska je tady Pohořské rašeliniště, prameniště Pohořského potoka, Stodůlecký vrch a Tři můstky. Jsou to malá území a scelení by bylo samozřejmě na místě, byl bych z něj nadšen, jenže bohužel to scelení je pouze administrativní,“ uvádí.

Milanu Koželuhovi také vadí, že krajský úřad do nově chráněného území nezahrnul například jinou lokalitu, která by si ochranný status zasloužila. „Je to směrem na Kamenec, po pravé straně louka, která je obecně podle mě jednou z nejcennějších v Novohradských horách,“ připomíná.

Rada Jihočeského kraje by měla o vyhlášení nové přírodní památky Pohoří na Šumavě rozhodnout nejpozději v druhé polovině letošního roku.

Spustit audio

Související