U Roudného na Českobudějovicku vzniká dálniční most dlouhý bezmála 760 metrů

8. srpen 2019 16:20

Ropné vrty teď připomíná okolí řeky Malše mezi Roudným a Vidovem na Českobudějovicku. Stavaři tam totiž začali hloubit otvory pro pilíře budoucího dálničního mostu.

Ten bude součástí dálnice D3 mezi Hodějovicemi a Třebonínem. Je také zároveň nejdelší mostní konstrukcí na tomto dálničním úseku.

„Celková šířka mostu bude 30,7 metrů, šířka mezi svodidly bude přesně dvanáct a půl metru pro každý směr. Jsou zde dvě opěry a osmnáct zdvojených mostních pilířů. Celkové přemostění je 758,6 metrů,“ popisuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Stavba dálničního mostu u Roudného na Českobudějovicku

Jeden nový most už teď řeku Malši protíná. Je ale pouze provizorní a slouží k přepravě stavebního materiálu. „V současné době na různých místech dle projektu vrtáme štěrkové piloty a nesystémové, takzvané zkušební, piloty přes samotnou Malši. Těleso dálnice před a za mostem je v násypu výšky zhruba devět a půl metru,“ říká Jan Rýdl.

V souvislosti s dálnicí D3 na jižním okraji Roudného vznikne i mimoúrovňová křižovatka. Ta je navržená jako kosodélná a bude sloužit pro napojení i sjezd z dálnice.

„Šířkově jsou větve navrženy jako jednosměrné jednopruhové. Na dálnici jsou křižovatkové větve napojeny prostřednictví odbočovacích, respektive připojovacích pruhů. Na silnici třetí třídy, takzvanou jižní tangentu, jsou křižovatkové větve napojeny přes okružní křižovatky o vnějším průměru padesát metrů, což je přesně podle stavebního zákona,“ doplňuje Jan Rýdl.

Čtěte také

V okolních obcích Vidov a Roudné se zvýšila hlučnost a prašnost. Život ale stavba zatím nijak zásadně neomezuje. „V současné době to vnímáme vcelku dobře. Bylo dohodnuto, že se udělá provizorní přemostění řeky Malše a provizorní obslužná komunikace na stavbu. Tak se stalo, takže v současné době můžeme říct, že nás to zatím nijak neovlivňuje,“ komentuje starosta Roudného Gustav Had.

Úsek dálnice D3 Hodějovice – Třebonín má být podle Ředitelství silnic a dálnic hotový do tří let. Jeho celková délka bude dvanáct a půl kilometru.

Spustit audio

Související