Také doba předjaří má své písničky. Jedna je od Marie Rottrové

9. březen 2024

S měnícím se klimatem se mění vnější okolnosti našeho životaběhu a musíme se připravit na to, že bude ještě hůř. A tak se i některé pojmy označující členění roku vyprazdňují. Mám teď na mysli předjaří.

Dříve tím bylo myšleno období mezi svátky svatého Matěje, tedy 24. února, a svatého Josefa, čili 19. března. A třeba na zahradě bylo toto období, kdy o sobě dávala ještě vědět zima, ale ve vzduchu už bylo cítit jaro, využíváno k přípravným činnostem a úklidu.

Záměrně užívám minulého času, protože v současnosti zima s mrazem a sněhem mizí už i z hor, a hranice mezi předjařím a jarem se stírá. Přitom předjaří mělo zvláštní atmosféru, kdy za mraky již byla cítit naděje.

A není divu, že se ji snažili zachytit nebo se jí dotknout ti, co vládnou slovem s uměleckými ambicemi. Tentokrát mám na mysli písničku Předjaří, kterou natočila Marie Rottrová v roce 1995 se skupinou Víta Kučaje.

Text k ní napsala Irena Lahodná a hudbu Maxmilián Presser, hráč na housle, mandolínu a další nástroje a člen kapel Markýz John, Country Beat Jiřího Brabce nebo Rangers – Plavci, který doprovázel Hanu Zagorovou, Lenku Filipovou, Věru Martinovou, ale také právě Marii Rottrovou.

Tak pro vás je písnička Předjaří v podání Marie Rottrové v čase předpokládaného předjaří.

autor: Jiří Kasal
Spustit audio

Související