Stříbrné mince a pozůstatky obydlí z doby před Kristem našli archeologové u Rakovic na Písecku

10. listopad 2021 14:56

Sídliště ze starší doby železné a jednu keltskou osadu objevili jihočeští archeologové u Rakovic na Písecku. Archeologický průzkum tam předchází výstavbě dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Nálezy naznačují, že vedle sebe dokázaly žít dva zcela odlišné národy – Keltové a Germáni.

„Na místě keltského osídlení jsme od samého počátku prováděli intenzivní detektorový průzkum. Podařilo se nám najít laténské mince nebo sponu,“ uvádí technik Prácheňského muzea v Písku Tomáš Hiltscher.

Nalezené mince jsou poměrně malé. „Mají asi tři milimetry, z jedné strany je reliéf koně, z druhé stylizovaná hlava. Jedná se o nejmenší laténský nominál. Jsou to takzvané oboly, stříbrné mince, které se vyskytují v mladší době laténské. Platili jimi obyčejní lidé, nebyla to jen výsada nějakých elit,“ dodává Tomáš Hiltscher.

Pozůstatky keltského obydlí zkoumá archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Ondřej Chvojka. „Já zrovna očišťuji zbytky původní podlahy, která nám tady zůstala po tisíciletích zachována. Díváme se na zahloubenou chatu, které říkáme zemnice a v níž Keltové tehdy žili. Mluvíme o nějakém druhém až prvním století před Kristem. Vidíme tady zbytky konstrukce dvou velkých kůlů, které držely střechu,“ ukazuje.

Další obydlí našli archeologové nedaleko. „Je jich tady několik, zatím máme potvrzené tři. Nedaleko se nachází objekt, který obsahoval naprosto typickou keramiku a další nálezy z počátku doby římské, kdy sem přicházejí Germáni,“ říká Ondřej Chvojka.

Čtěte také

„Ta lokalita nám jasně ukazuje v podstatě mírumilovné soužití těchto dvou etnik, Keltů a Germánů. Dříve jsme se domnívali, že Germáni vyhnali Kelty, zatlačili je, ale ukazuje se, že to zdaleka není pravda a že se postupně Keltové s Germány sžívali a posléze vytvořili jednotnou kulturu,“ doplňuje.

Archeologové prozkoumávají jen na úseku mezi Pískem a Příbramí ještě dvacet dalších lokalit. „Například na budoucím obchvatu kolem Čimelic, Krsic a Rakovic se objevila dvě rovinná sídliště z doby halštatské, další lokalita se nachází u Chraštic, kde archeologický záchranný průzkum právě začíná,“ potvrzuje Daniela Pedret ze společnosti, která má výstavbu další části D4 na starosti.

Dosavadní archeologické výsledky a nálezy by podle ní neměly přinést žádné zpoždění dostavby dálnice D4. Archeologický průzkum na všech lokalitách potrvá až do jara příštího roku. Dálnice by měla být hotová v roce 2024.

Spustit audio

Související