Zřícenina Karlův hrádek u Purkarce je zřejmě starší, než se předpokládalo, zjistili archeologové

4. říjen 2021 14:07

Důležitý objev přinesl poslední výzkum archeologů na zřícenině Karlův hrádek u Purkarce nedaleko Hluboké nad Vltavou. Dlouhou dobu se předpokládalo, že pevnost pochází z doby císaře Karla IV., který ji krátce využíval jako lovecké sídlo.

Podle nových poznatků ale na místě hrad byl už zhruba sto let předtím, tedy v dobách posledních Přemyslovců. Dokazují to nově objevené zbytky keramiky nebo pozůstatky ohořelých zdí.

„Kolega odkrývá tmavou propálenou vrstvu, která vznikla požárem. Nachází tam zlomky keramiky právě z období, kdy došlo k destrukci této části hradu,“ popisuje archeolog z Jihočeské univerzity Martin Pták v areálu Karlova hrádku.

Archeologové zkoumají zříceninu Karlův Hrádek u Purkarce na Českobudějovicku

„Podařilo se nám odkrýt jižní zeď paláce a jednu z jeho příček. Jsou to poměrně masivní zdi, zděné na vápennou maltu. K paláci se připojovala kaple, ta je vpravo od nás, a my se nacházíme vlastně vně toho paláce na nádvoří,“ dodává.

Samotný Karlův hrádek pochází ze 14. století, tedy z doby Karla IV., ale nejnovější výzkumy archeologů prokazují, že osídlení tady bylo už předtím.

„Že je to starší, nám jednoznačně určují vrstvy s keramikou 13. století, které přiléhají k těm zdem. To znamená, že napřed tu byla zeď a pak se utvořila ta vrstva 13. století. To je prostě princip archeologické datace. Tím pádem, to zdivo tady již stálo, když se Karel IV. zamýšlel nad tím, že si tu udělá lovecký hrádek,“ potvrzuje Martin Pták.

Jednou ze studentek archeologického ústavu filozofické fakulty Jihočeské univerzity, která se podílí na výzkumu, je Petra. „S kolegou jsme tam nacházeli části keramiky. Nakonec to vypadá, že to bude nějaká velká váza. Jsem zvědavá, jestli se restaurátorům podaří vázu sestavit a zjistíme, jak vypadala,“ vypráví.

Právě kompletací jednotlivých nálezů keramiky bude výzkum pokračovat poté, co se archeologové ze zříceniny přesunou do své konzervátorské dílny. Vlastník areálu, město Hluboká nad Vltavou, chce v severní části do budoucna postavit pódium pro venkovní akce.

Spustit audio

Související