První zdraví ten, kdo je vnitřně slušnější. Učte se s námi pravidla moderní etikety

31. prosinec 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Podání rukou, pozdrav

Jaká společenská pravidla platí při představování, návštěvě, v dopravních prostředcích a na různých veřejných místech? A proč je vůbec v dnešní době dodržovat? Tomu se bude věnovat nový víkendový seriál Návod na etiketu.

Prvním projevem etikety jsou pozdravy. „Obecně platí, že vždy zdraví jako první mladší staršího, muž ženu, podřízený nadřízeného, zdravý zdravotně handicapovaného a obecně neznámá osobnost zdraví obecně známou osobnost,“ vysvětluje Alena Špačková z Teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Tak jednoduché to podle ní ale v běžných situacích není. „Potkáte svého nadřízeného mimo pracoviště a on nečeká, až ho pozdravíte. Pozdraví vás sám, protože je zdvořilý. Zdvořilost je vnější výraz slušnosti. Jestliže jsme vnitřně slušní, tak navenek právě etiketa neboli pravidla zdvořilosti nám velí pozdravit,“ popisuje.

Moderní etiketa doporučuje, že dřív zdraví ten, kdo je vnitřně slušnější. „Jestliže mě má někdo pozdravit a neudělá to, zachraňuji situaci já jako znalec etikety. Ten, kdo je kovanější v etiketě, kdo chce, aby se nám spolu žilo líp, zdraví jako první,“ připomíná Alena Špačková.

Dnešní pravidla etikety nejsou zákonem, ale nezdvořilost se nevyplatí


Zapamatujme si:
- vždy zdraví jako první muž ženu, mladší staršího, zdravý člověk handicapovaného, osoba méně známá osobu veřejně známou či společensky významnější
- jsem-li svědkem prohřešku proti etiketě, neupozorňuji na něj, ale vždy zachraňuji situaci
- etiketa těší mě i ostatní
- okolí vnímá negativně nezdvořilost
- ovládnutí etikety je předpokladem úspěchu našeho jednání z lidmi

Etiketa podle jejího názoru byla, je a bude součástí našeho života. I když si to mnozí lidé nepřipouštějí, udržují pravidla etikety. „I ti největší vyvrhelové mají pravidla chování. Často si to ani neuvědomují, ale podléhají jim,“ vysvětluje.

Částečně se však vytrácí vědomé používání pravidel etikety. „Jsou lidé, kteří podléhají iluzi, že stačí, že řeknou, co si myslí, že dojdou, kam chtějí, a že udělají, co chtějí, a neberou ohled na ty druhé,“ říká.

Myslí si, že etiketa je obor, který nám dovolí chovat se vstřícně a vlídně k druhým. Když dodržujeme společenská pravidla, děláme radost nejen druhým, ale i sobě. „Je to vzájemné. Člověk je tvor společenský, takže když vyšle pozitivno, pozitivno se k němu vrátí,“ zdůrazňuje Alena Špačková.

Dodržování pravidel etikety má tak podle ní v moderní době rozhodně smysl. „Dnešní pravidla etikety nejsou žádným zákonem, nikdo nás nemůže pokutovat, neznemožníme se tak jako kdysi ve středověku, ale záhy pocítíme, že okolí vnímá naši nezdvořilost. Budou vyhledávat společnost jiných lidí, a to nám to bude vadit, protože my potřebujeme být s druhými,“ uzavírá.

Spustit audio