Protiprávních opatření vnímám hodně, komentuje nařízení vlády v době pandemie právník Vítězslav Dohnal

13. prosinec 2021

Na to nikdo nemá právo, slýcháme kolem sebe občas, anebo to sami vyslovujeme v souvislosti s pandemií, s opatřeními proti ní, s karanténami, izolacemi, vyhoštěními z hospod či kulturních akcí. Ale jak je to doopravdy? O právu v době covidové mluvil advokát Vítězslav Dohnal, nositel titulu Pro bono právník roku 2019 a Ceny města Tábor.

„Protiprávních rozhodnutí vlády vnímám hodně. Nečetl jsem aktuální statistiku, takže neřeknu, kolik těch opatření zrušily soudy. Ale ony je ruší ne proto, že by řekly, že taková opatření nelze vůbec vydat, že by byla principiálně protiprávní, nesprávná a nespravedlivá – ačkoli i taková jsou – ale většinou je ruší z toho důvodu, že opatření nejsou dostatečně, logicky a srozumitelně zdůvodněna. Respektive ta zdůvodnění, která ministerstvo zdravotnictví a jiné státní orgány uvádějí, se ukáží v očích soudu jako neplatná. Ukáže se, že ta situace je jiná,“ říká Vítězslav Dohnal.

Stávající legislativa nemůže předem postihnout všechny situace, ke kterým nás život přivede, včetně pandemie koronaviru. Její akutnost a vyšší zájem na našem národním zdraví se tedy střetávají s danými právními normami. Otázkou je, co z toho má přednost.

Podle Vítězslava Dohnala nestojíme před volbou, ale před úkolem najít rovnováhu, jít po smyslu. „Důležité je, aby v opatření byl uveden cíl konkrétního kroku, který činím. A v tom bývá problém. Jestliže třeba zakážu neočkovaným lidem vstup do restaurace, tak to můžu dělat z toho důvodu, aby nešířili nemoc. Pak se ale musím ptát, jestli nemoc nešíří i lidé očkovaní, a musím vysvětlit, proč si myslím, že očkovaní ji nešíří vůbec, nebo méně či podstatně méně,“ uvádí.

Čtěte také

„Anebo tam také můžu napsat – nebo nenapsat, ale myslet to tak – že mým cílem je to, aby se ti neočkovaní očkovali. A to už si myslím, že je za hranou toho, co by právo mělo snést. Protože cílem toho opatření zákazu vstupu do restaurace má být omezení šíření té nemoci, ale ne zvýšení proočkovanosti populace – což já osobně považuju rovněž za bohulibé, ale v tomto případě se prostředek a cíl míjejí a mohlo by to narazit na zneužití prostředku k jinak legitimnímu cíli,“ dodává.

Kromě vyargumentovaného zdůvodnění záleží slovy Vítězslava Dohnala i na tom, jaké máme podklady, z čeho vycházíme. „Těch informací o tom, jak ona nemoc funguje, už je dnes hodně.  Pro ministerstvo by tedy mělo být jednodušší prokázat svá tvrzení. Přesto se to často nepodaří. Současně ale musíme mít na vědomí, že virus mutuje, situace se mění a opatření, která dříve fungovala, už nyní účinná být nemusejí a je na to potřeba znovu reagovat. Takže je to pro stát velmi složité,“ objektivizuje svá tvrzení právník.

Celý rozhovor s oceňovaným táborským advokátem Vítězslavem Dohnalem si poslechněte online.

Spustit audio

Související