Nejen svatí, ale i výjevy ze zámořských cest jsou na liturgických oděvech vystavených v budějovickém klášteře

10. červenec 2024 11:14

Z hedvábí, vlny nebo kůže je čtyřicet liturgických oděvů vystavených v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. Na barokních a gotických rouchách se neopakuje ani jeden motiv. Lidé je uvidí v historické kapli Bílé věže, která byla až dosud veřejnosti nepřístupná.

„Nejstarší exponát v naší expozici je s barokním sametem, který pochází nejspíše z Osmanské říše, v kombinaci s vrcholně gotickou výšivkou,“ ukazuje kurátor výstavy liturgických oděvů Jiří Vácha.

Většina tkanin se nevyráběla v Čechách, ale pochází z Itálie, Francie, Anglie a Španělska. „Byly buď ukořistěny za výbojů, nebo nakoupeny přes diplomatické cesty,“ vysvětluje.

Na nejstarším oděvu je motiv ukřižování Ježíše Krista a také svatý Petr a Pavel. Další motivy jsou podle Jiřího Váchy celkem překvapivé. „Objevují se tam věci ze zámořských cest, exotické rostliny, cizokrajná městečka, postavičky. Jsou to úžasné snové kompozice,“ říká.

„Můj oblíbený dekor je tato rostlinná kompozice, kde se přes kmen díváte na plot, za kterým je strom a průhled do nebe. Na dalším oděvu je pohanský oltář, vedle kterého se sklání dvě palmy, takže inspirací pro tento dekor byly zámořské objevy a různé grafiky,“ dodává.

Čtěte také

Pestré jsou nejenom motivy, ale také materiály. „Tridentský koncil v polovině 16. století určil, že veškerá roucha mají být zhotovená z hedvábí. V našem prostředí se ale tyto výnosy začaly brát striktně až v první polovině 17. století, a proto máme ve sbírkách jednu kasuli zhotovenou z hedvábí a také jednu koženou,“ uvádí Jiří Vácha.

„Tehdejší výrobci pokovovali nitě stříbrem a zlatem, bylo na to několik technik, nebo používali malinké ploché drátky, které byly vetkávány do vzorů. Dotvářely buď jednotlivé detaily, nebo se jimi dělaly celé plochy,“ doplňuje kurátor.

I tato roucha podléhala trendům. „Ty souvisely se šlechtickou módou udávanou z Francie a Itálie. Bohatší farnosti si mohly dokupovat pravidelně nové oděvy a pak odkládaly ty už méně moderní kusy na venkov,“ potvrzuje Jiří Vácha.

Výstava liturgických oděvů potrvá v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích do 27. července. Potom poputuje do kláštera Nová říše u Telče.

Spustit audio

Související