Nad Netolicemi se tyčí strážní věž, měla by tu vyrůst i replika středověkého kostela

29. listopad 2015

Nad městem Netolice stával v raném středověku kastelánský hrad. Odtud kastelán, jehož funkci bychom mohli přirovnat k dnešnímu hejtmanovi, řídil větší část jižních Čech. Netoličtí si před několika lety začali tuto historii připomínat a na místě budují takzvaný archeopark.

„Zatím je hotová ukázka hradby a strážní věže, která zároveň slouží jako rozhledna. Palisáda je dubových kůlů, věž ze smrkového dřeva. Dřevo je svázané drátem, ale to je jediná novodobá věc na celé stavbě. Nejsou tam žádné hřebíky a otesávalo se jenom sekyrami,“ popisuje Oldřich Petrášek, který stál u zrodu nápadu na archeopark a dvacet let byl starostou Netolic.

Uvnitř věže jsou dvě místnosti, návštěvníci se do nich mohou podívat v letní sezoně. Palisáda se strážní věží je pouze první stavbou celého projektu. Na kopci by měl ještě vyrůst kastelánský palác, replika raně středověkého kostela, několik srubů a návštěvnické centrum.

Právě při průzkumu místa pro návštěvnické centrum narazili archeologové na pozůstatky skutečného raně středověkého kostela sv. Jana. „Původně jsme mysleli, že stál někde jinde, asi deset let ho archeologové hledali. Nyní jsou tu už odkryté zbytky základů,“ doplňuje Oldřich Petrášek.

Nad Netolicemi se již několik let koná letní archeologická škola Jihočeské univerzity. Studenti celý prostor postupně odkrývají a o nálezy nemají nouzi. „Mimo jiné se ukázalo, že i celý tenhle kopec se používal jako pohřebiště, kolem kostela i v jeho základech je spousta hrobů,“ říká Oldřich Petrášek.

Archeopark v Netolicích. Zde stál raně středověký kostel sv. Jana

První písemná zmínka o hradišti v Netolicích se nachází v Kosmově kronice a váže se k roku 981. „Kosmas popisuje pomezní hrady Chýnov, Doudleby a Netolice. V 10. století začal kníže Boleslav budovat první správní soustavu v Čechách, síť hradů, kam dosazoval správce, ty knížecí kastelány,“ připomíná Oldřich Petrášek.

Návštěvu netolického archeoparku doporučuje, protože v republice moc podobných míst není. Vzniklo také občanské sdružení Archeopark Netolice, jeho členy jsou hlavně studenti Jihočeské univerzity, kteří se podílí na průzkumu a také třeba při letních akcí předvádějí v dobovém oblečení řemesla a připomínají život v raném středověku.

Spustit audio