Kvůli ošetření není nutné vždy cestovat do ordinace. Zdravotní sestry pomáhají pacientům i doma

18. leden 2023

Pečovatelství a ošetřovatelství patří mezi služby, které poskytuje Český červený kříž. Jeho pobočku u nás založila dcera prvního československého prezidenta Alice Garrigue Masaryková, a tak právě na její počest nese agentura domácí péče při Českém červeném kříži jméno Alice. Zajišťuje dvě základní služby – ošetřovatelskou a pečovatelskou péči.

Jak vysvětluje koordinátorka terénních a sociálních služeb v Českých Budějovicích Marta Průša Sovová,  pečovatelská služba Agentury domácí péče Alice je registrovanou sociální službou. „Řídí se tedy pravidly, zákonem a vyhláškami a pomáhá klientovi v tom, aby setrval domácím prostředí. To znamená, že on si sám určuje rozsah služby. Tu poskytují pracovnice přímé péče, které jsou na to vyškolené,“ uvádí.

Ošetřovatelská péče je pak odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí. „To znamená, že my jí vykonáváme pouze tak, jak nám určí lékař. Je to lékařem určená služba, kterou poskytují zdravotní sestry s příslušným vzděláním. Jde o všeobecné sestry s minimálně dvouletou praxí u lůžka,“ popisuje Marta Průša Sovová.

Zatímco pečovatelskou službu, tedy například donášku obědů, pomoc s domácností nebo doprovod k lékaři, si klienti obvykle platí, zdravotní ošetřovatelská péče je plně hrazená pojišťovnami.

„Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, to znamená, že všichni klienti, pro které lékař předepíše zdravotní domácí péči, ji mají zdarma,“ potvrzuje koordinátorka Agentury domácí péče Alice.

Čtěte také

Vedoucí ošetřovatelské péče Jana Hůdová podává, že v agentuře pracuje celkem pět zdravotních sester. „To zaručuje takovou komorní atmosféru, všechny sestry znají úplně všechny pacienty, ke kterým dojíždíme. Každý den máme příležitost konzultovat změny ve zdravotním stavu, fotíme si rány, jako jsou třeba bércové vředy a špatně se hojící rány po operacích, a na základě fotodokumentace hodnotíme pravidelně stav,“ doplňuje.

Zdravotní sestry domácí péče podle ní velmi často pomáhají s léčbou bércových vředů. „Mnohdy jenom úprava léčebného režimu stačí, aby se noha začala rychle hojit. Pečujícím například řekneme, jak pacienta polohovat, aby nedocházelo k přímému tlaku na ránu,“ upřesňuje.

Mnohé rodiny oceňují třeba také pomoc při ošetřování proleženin. „To je také specifická rána, která se velmi špatně hojí, a my s tím máme zkušenosti. Rozpoznáme, pokud se stav začne komplikovat, dokážeme včas říct, že už se objevuje problém, který vyžaduje lékaře,“ dodává Jan Hůdová.

Celý rozhovor o Agentuře domácí péče Alice s koordinátorkou terénních a sociálních služeb Martou Průšou Sovovou a vedoucí ošetřovatelské péče Janou Hůdovou si poslechněte v magazínu Zdravíčko online.

Spustit audio

Související