Když jablka padala z jabloní, objevil Isaac Newton gravitační zákon. Popsal i setrvačnost a akci a reakci

21. leden 2024

„Tisíc jablek spadlo na nos Zeměkoule, jenom Newton uměl těžit ze své boule,“ cituje verš Vítězslava Nezvala astronomka Jana Tichá. Připomíná tak Isaaca Newtona, jednu z největších ikon vědy v celé historii naší civilizace.

Isaac Newton byl fyzik, mechanik, astronom, matematik, ale také alchymista a teolog. „My ho známe především jako zakladatele klasické fyziky a klasické mechaniky, člověka, na kterém vlastně stojí celý rozvoj techniky, počínaje stoletím páry, prvními manufakturami, železnicemi a tak dále,“ říká Jana Tichá.

Newton definoval gravitační zákon a tři základní zákony klasické mechaniky – zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. „Ten obrat klasická mechanika, klasická fyzika používáme proto, že se to týká takové té normální fyziky, která je obsažitelná lidskými smysly – vlak jede kolejích, auto jede po silnici, něco padá odněkud seshora,“ dodává Jana Tichá.

Legenda o tom, že Isaac Newton objevil gravitační zákon díky tomu, že mu spadlo jablko na hlavu, podle ní nejspíš doslovně pravdivá není. „V době, kdy byl mor, musel Newton odejít z univerzity a vrátil se do rodného kraje. Sám popsal, že viděl na podzim padat jablka z jabloní a začal přemýšlet, proč vlastně všechna padají přímo k zemi. Začal si klást vědecké otázky, proč to tak funguje a jak to, že to tak funguje vždycky. Z toho odvodil gravitační zákon,“ vypráví astronomka.

autor: Filip Černý
Spustit audio

Související