Každý jihočeský celník přinese ročně do státního rozpočtu 19 milionů, počítá mluvčí celního úřadu

5. leden 2023

Bible je nevykresluje zrovna v příznivém světle, ani bezvěrci za socialismu je neměli rádi. Dnes už snad ale celníci lidem v žaludku neleží. Co vůbec dělají v době otevřených hranic? K čemu jsou nám dobří? O tom mluvili ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Radek Kréda a Petr Čejka z Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

„Jako Česká republika jsme součástí Schengenského prostoru, to znamená, že celní správa už nemá svou tradiční roli na hranicích. Stále ale dochází k dovozu a vývozu zboží, a to k nám putuje i z třetích zemí. A právě to je jedním z podstatných úkolů dnešní celní správy,“ vysvětluje Radek Kréda.

Petr Čejka a Radek Kréda z Celního úřadu pro Jihočeský kraj

Třetími zeměmi se v tomto případě nerozumí rozvojové země, ale ty, které leží mimo území Evropské unie. „Celní správa má za úkol ochranu a regulaci domácího trhu právě tím, že vyměřuje a vybírá clo z dováženého zboží,“ doplňuje Radek Kréda.

Clo se tedy pořád ještě platí. „Clo se týká dováženého zboží ze zemí mimo Evropskou unii. Je nástrojem fair play obchodu a také konkurenceschopnosti našich výrobců vůči levným výrobkům ze třetích zemí,“ připomíná celník.

Z pětiletého průměru podle Radka Krédy vyplývá, že podíl Celní správy České republiky na příjmech státního rozpočtu činí více než 12 procent. „Toto procento je složeno ze cla a také ze spotřebních daní, které mají na státním rozpočtu ještě vyšší podíl než clo,“ říká.

Čtěte také

„Mezi spotřební daně z vybraných výrobků patří daň z minerálních olejů, z lihu, piva, vína a meziproduktů, dále z tabákových produktů, nově je zařazen i zahřívaný tabák, a potom jsou to ekologické daně. Pod minerálními oleji si můžete zkráceně představit benzin a naftu,“ objasňuje.

Na clu se v Česku vybere zhruba 9 miliard korun ročně, spotřební daně činí dokonce 165 miliard. Jak uvádí Radek Kréda, celníků a civilních zaměstnanců celní správy je v republice pět a půl tisíce, z toho v jižních Čechách asi 200 lidí. Na každého jihočeského celního zaměstnance tedy připadá částka vyšší než 19 milionů korun za rok. „Čili těmito částkami přispívá celní správa do státního rozpočtu,“ zdůrazňuje mluvčí jihočeského celního úřadu Radek Kréda.

Nejen vybíráním cel a spotřebních daní se ale dnešní celní správa zabývá. Má řadu dalších úkolů a pravomocí, mimo jiné je i součástí integrovaného záchranného systému, a tak celníky můžete vidět pomáhat například při živelních pohromách. S policií spolupracují na ochraně hranic v případě utečeneckých krizí, své místo našli i při covidovém lockdownu.

Celý rozhovor s Radkem Krédou a Petrem Čejkou o práci a úkolech současných celníků si poslechněte online.

Spustit audio

Související