Kaple andělů strážných sloužila jako úkryt pro největší klášterní poklady ve Zlaté Koruně

19. květen 2024

Historie zlatokorunského kláštera byla zprvu spojená s úspěchy, ale několikrát zažil těžké chvíle. Vypálili jej husité, po zrušení při josefínských reformách se z něj stala slévárna a dílny. 

V roce 1938 se odsud v tajnosti odvážel i nejslavnější obraz Madony Zlatokorunské do Prahy proto, aby byl v bezpečí před blížícím se hitlerovským Německem. O to radostnější je procházet se expozicemi Zlaté Koruny dnes.

Ve Vltavínu navštívíte kromě jiného i nejstarší část, Kapli andělů strážných, ve které bývaly ukrývány největší poklady kláštera, včetně legendárního trnu z trnové koruny Ježíše Krista, podle níž byl klášter zprvu pojmenován – Zlatá trnová koruna, nebo představíme i naprostou novinku na prohlídkové trase, barokní lékárnu.

Průvodkyněmi autora pořadu Zdeňka Zajíčka budou kastelánka Lenka Tondlová a historička Kateřina Tarantová. Společně projdou klášter, jehož historie se začala psát roku 1263.

Spustit audio

Související