Eva Kadlčáková: Ivanova inovace

V Českém rozhlase si vyzkoušíte, jaké pocity zažíval mladý muž, který vlastním tělem bránil průjezdu sovětského tanku
V Českém rozhlase si vyzkoušíte, jaké pocity zažíval mladý muž, který vlastním tělem bránil průjezdu sovětského tanku

Ivan, interbrigadista internacionální intervence, inspirován 50. výročím obsazení Československa.

Ivan, interbrigadista internacionální intervence, iskál interhotel. I informoval se u internistky Inky: „Intěrgótel ímeni Iljiča?“ „Idi inam, Ivane!“ interpelovala Inka. „Inam?“ inicioval iterview Ivan, „intěrnacionálnej intěrvéncii iděálno. I nam, i vam. I v intěrgóteli igrístoje!“ Inku iritoval: „Idiote!“ „Idítě,“ implementoval Ivan irelevantně idiota i informoval Inku o inkorektnosti. I vzdychla Inka: „Inu, idítě!“ I Ivan išjól.

„Iščó iščů...“ infiltroval se Ivan. „Iščo iščeš co???“ Iritovaná Inka intrabitovala internu. „Inostráncov. Informácie,“ instruoval Ivan Inku. „Informácie o inostráncích iščeš? I vot ihned inostáněc: imobilní Ital, i on iščet, iznáješ što? Inervaci implantátu!“ Inka i Ivan išli internou. „Íli iščeš inovo inostránce? Ira? Ir inhaloval ískry iz baka,“ ilustruje Inka, „intubujeme ho. I pitánije importujeme intravenózně! Íli íščeš Indiána? I znáješ, što íščet Indián? In ipsis, Ivane, inčučůnskou intimitu. Išjól, internacionální intervence tóže išlá – i inčučůna impotentní, inkontinentní, inčučůňata leda in vitro. Iznáješ, interbrigadisto intolerantní? Iščó iskáješ igrístoje??!!“

„Izviní,“ imponoval Ivan Ince iracionálně, infikovaný internou izměníl sa. „I vy izvinítě.“ I išjól iskáť interní integritu.

Inu, i Ivana lze inovovat...)