Budějovickým strážníkům se vždy přezdívalo „botičkáři“. Ošklivé nálepky se chceme zbavit, říká náměstek primátorky

10. leden 2024

Šli jsme na směnu s hlídkou městské policie v Českých Budějovicích. Co obnáší práce strážníků? Jaké problémy na ulici nejčastěji řeší? A jak vidí budoucnost městské policie vedení Českých Budějovic, konkrétně náměstek primátorky Lubomír Bureš? Tématem se zabývá pořad Přímá řeč.

V roce 2022 řešila městská policie v Českých Budějovicích 39 393 přestupů, z toho 35 594 dopravních. „To je poměr, se kterým nejsme spokojeni. Není žádným tajemstvím, že městské policii v Českých Budějovicích se vždycky přezdívalo botičkáři. A to prostě nechceme, tuhle ošklivou nálepku chceme sundat,“ komentuje Lubomír Bureš.

Vedení města podle něj usiluje o to, aby strážnice a strážníci byli respektovaní, aby jejich práce vzbuzovala úctu a aby občané, kteří se na ně obrátí, měli pocit bezpečí a cítili, že o ně bude postaráno.

Lubomír Bureš, náměstek českobudějovické primátorky

„A to se potom nemůžeme věnovat jenom špatnému parkování, botičkám, odtahům a podobně, protože právě to nám tu nálepku dává. Nechci říct: Teď všichni parkujte, kde chcete, nic se vám nestane. To samozřejmě ne, to není možné, máme zavedené zóny, platí značky. Snažíme se ale strážníky motivovat k tomu, aby byli pomocníky občanů, aby řešili víc veřejný pořádek, to, co lidi každodenně trápí,“ říká Lubomír Bureš.

Město České Budějovice se rozkládá na katastrálním území o rozloze 55 kilometrů čtverečních. Denně se tu pohybuje 130 tisíc lidí, včetně těch, kteří dojíždí za prací a do škol. „A nebezpečných míst z hlediska dopravy, závadového jednání, vandalství a podobně je v Budějovicích hodně. My máme přes den v ulicích 35 strážníků, což úplně není tolik, takže nemůžeme obsáhnout všechna místa najednou, ale snažíme se to řešit cyklicky,“ popisuje náměstek primátorky.

Mění se přístup lidí, s nimiž strážníci přicházejí do styku? „Souvisí to s ročním obdobím a dalšími okolnostmi. Třeba když byl covid, lidé byli agresivnější, báli se, někteří odmítali povinné nošení roušek. Mění se to například i s fotbalovým nebo hokejovým utkáním. Obecně je doba složitější, lidé si víc stěžují, chtějí mít všechno rychle vyřešeno a tak dále. Z tohoto důvodu klademe velký důraz na prevenci a chceme tu činnost zněkolikanásobit,“ odpovídá Lubomír Bureš.

K čemu jsou oprávněni strážníci při plnění úkolů obecní policie:

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat poskytnutí údajů u informačních systémů
 • požadovat prokázání totožnosti
 • požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň
 • zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
 • vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci

Celý pořad Přímá řeč na téma činnost městské policie v Českých Budějovicích si poslechněte online. Připravil Zdeněk Zajíček. Hostem je Lubomír Bureš, náměstek primátorky.

Spustit audio

Související